• El desinterès de les nenes per les tecnologies comença en edats i processos de socialització inicials i es reprodueix en cada cicle educatiu, amb una menor presència de noies en el batxillerat tecnològic i en les carreres de noves tecnologies, on només són el 13% del total.
  • A Barcelona, només 1 de cada 3 persones que treballa al sector TIC són dones (34,2%). Existeix “sostre de vidre” en les empreses tecnològiques però la bretxa salarial en aquest sector és menor que la mitjana.

Més informació:

Categories: Portada