• Un estudi de l’OCDE exposa que les assignatures pendents a Espanya per millorar les perspectives de futur de les persones que neixen en famílies amb pocs recursos són l’educació i l’atur.
  • Els fills d’una família pobra necessiten de mitjana quatre generacions per assolir un nivell de vida mitjà.
  • Només el 22% de qui neix en famílies amb un nivell educatiu baix aconsegueix tenir estudis superiors, mentre que el 56% es queda en el mateix esglaó educatiu que els seus progenitors. En aquesta darrera dada, Espanya està més de 10 punts per sobre de la mitjana de l’OCDE.
  • Espanya té encara la taxa d’abandonament escolar més elevada de la UE (19,9%).

Notícia a Ara

Categories: Portada