La pujada de preus expulsa estudiants de la universitat

  • En començar la crisi econòmica el 2008, el nombre de persones que es matriculava per cursar estudis de grau a Catalunya  va començar a créixer en relació amb la població de 18 anys. En tan sols quatre cursos, la proporció va augmentar vuit punts percentuals.
  • El creixement es va truncar el curs 2012-2013, coincidint amb el fort augment de preus universitaris. Sis anys més tard, el nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats públiques a Catalunya ha caigut gairebé cinc punts percentuals respecte de la població de 18 anys.
  • Just abans del canvi del sistema de preus, Catalunya era la cinquena comunitat amb més estudiants universitaris en proporció a la població de 18 anys i se situava 1,3 punts per sobre de la mitjana del conjunt d’Espanya. Sis anys més tard, ha caigut a la novena posició i ara es troba per sota de la mitjana espanyola.

Article a El Periódico

Publicat a Portada

Vols rebre les notícies de l’OSU al teu correu?

Abans que es faci efectiva, rebràs un correu per tal que confirmis la teva subscripció. A més, podràs revocar la teva subscripció de forma automàtica en qualsevol moment.

ELS NOSTRES DARRERS INFORMES

Qui finança la universitat?

Comparació entre comunitats autònomes a Espanya, Europa i l'OCDE, 2009-2015
Gener 2018
Accedeix a l'informe (en castellà).

Perquè preus tan diferents?

Preus i taxes a les universitats públiques a Espanya, curs 2016/17
Desembre 2016
Accedeix a l'informe (en castellà).

El professorat universitari a Catalunya

Evolució recent de les plantilles PDI a les universitats públiques catalanes, 2004/05 - 2014/15
Setembre 2016
Accedeix a l'informe

El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014

El cost d’estudiar a Europa (2013-14)

Preus, beques, préstecs i altres ajuts a l’estudi a les universitats europees (2013-14)
Junt 2014
Accedeix a l'informe

Com s’ha de governar la universitat?

Un estudi de propostes sobre el govern de les universitats públiques a Catalunya i a Espanya (1983-2014)
Maig 2014
Accedeix a l'informe

El preu de la carrera

Preus universitaris 2013-14 a Catalunya i anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis
Juliol 2013
Accedeix a l'informe