• En començar la crisi econòmica el 2008, el nombre de persones que es matriculava per cursar estudis de grau a Catalunya  va començar a créixer en relació amb la població de 18 anys. En tan sols quatre cursos, la proporció va augmentar vuit punts percentuals.
  • El creixement es va truncar el curs 2012-2013, coincidint amb el fort augment de preus universitaris. Sis anys més tard, el nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats públiques a Catalunya ha caigut gairebé cinc punts percentuals respecte de la població de 18 anys.
  • Just abans del canvi del sistema de preus, Catalunya era la cinquena comunitat amb més estudiants universitaris en proporció a la població de 18 anys i se situava 1,3 punts per sobre de la mitjana del conjunt d’Espanya. Sis anys més tard, ha caigut a la novena posició i ara es troba per sota de la mitjana espanyola.

Article a El Periódico

Categories: Portada