• De 3.405 persones matriculades a la prova d’aptitud per accedir als graus per ser mestre, només han passat els dos exàmens 1.914, un xifra lleugerament per sota de la del 2017, que va ser de 1.931.
  • El 96% dels estudiants han aprovat les PAU d’enguany i la nota mitjana ha estat 6,622. Un cop ponderada amb la mitjana de batxillerat -val un 60%-, la nota mitjana d’accés a la universitat és 7,088.
  • Aquestes mitjanes són molt semblants a les de l’any passat: 6,64 a les PAU i 7 a l’accés.

Notícia a Ara

Categories: Portada