• Les universitats catalanes en coordinació amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) realitzen, des de l’any 2015 en el cas dels graus, i des del 2017 en el de màsters, una enquesta per conèixer quina és la satisfacció de la població titulada recent en relació amb la carrera que acaben de cursar.
  • Tota la informació és pública, mitjançant el portal EUC Dades. S’ofereix informació sobre la satisfacció global amb els estudis, amb l’ensenyament i l’aprenentatge, amb el suport a l’estudiant i amb els resultats de la formació rebuda.
  • AQU publica també una anàlisi dels resultats de l’enquesta.

Informació a la web d’AQU Catalunya

Categories: Portada