• “Tenim tres grans preocupacions: solucionar l’envelliment i precarització de les plantilles, reduir els preus i invertir en infraestructures. La tercera preocupació s’esperarà perquè primer treballarem les que afecten les persones.”
  • “Si hi ha un increment d’ingressos, primer es cobrirà el dèficit. La resta es partirà en dos troncs: personal i preus. “
  • [Convé considerar] “introduir beques salari, perquè els més desfavorits, que ja tenen la matrícula gratis, tinguin un sou per estudiar. També hem d’equiparar el preu de màster al de grau. Ho podrem desenvolupar el curs que ve si tenim pressupostos.”
  • [Pregunta: Ideològicament, doncs, està a favor de la matrícula gratuïta?] “Com a model de societat, crec que és encertat. Els envejo”.
  • “Hi ha un biaix en la tria dels estudis: els estudiants de classes desfavorides tendeixen a escollir carreres amb menys projecció professional. […]  el component elititzador del màster ha de ser per contingut, no social.”
  • [Pregunta: Què farà el Govern per solucionar l’envelliment de les plantilles?] “[…] un programa de talent jove per fer entrar personal nou a tots els departaments investigadors i permetre a les universitats disposar de més recursos. Això està condicionat als pressupostos.”

Entrevista a l’Ara

Categories: Portada