• El Govern ha aprovat el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement, que vol aglutinar esforços d’universitats, centres de recerca, parcs tecnològics, patronals i sindicats, entre altres actors, per incrementar la innovació en l’economia catalana i facilitar la transferència de coneixement de tots aquests centres a les empreses.
  • És un acord que integra i substitueix el Pacte Nacional per a la Universitat, creat el 2017 i que es va frenar pel 155.
  • La idea dés aconseguir que el sector productiu català es basi en coneixement. Ara Catalunya està per sota la mitjana europea, amb 88,5 punts sobre 100 (la UE marca l’índex 100 en innovació). Destaca en publicacions científiques, exportacions d’alta tecnologia i percentatge d’universitaris; els punts febles són la formació al llarg de la vida, la despesa pública i privada en recerca i el nombre de patents.
  • El Govern també ha anunciat que reduirà el preu de matrícula als trams 3, 4 i 5 de les beques Equitat, que corresponen a les rendes mitjanes i mitjanes-altes.

Notícia a l’Ara

Categories: Portada