Arxius del blog

Informe sobre el Documento-propuesta definitivo elaborado por la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Universitario Español

Autoria: Abogacía del Estado
Any: 2013
Referència: ABO2013

Descripció
Informe relatiu a la discrepància jurídica entre ALZ2013 i MIR2013, en el si de la Comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español.

Llibre blanc de la Universitat de Catalunya

Autoria: Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
Any: 2008
Referència: ACU2008a

Anàlisi, diagnosi i justificació
En els darrers 20 anys les universitats han canviat molt, però “sense canvis significatius a les estructures i a l’organització... Llegir més ›

Proposta
“Un model àmpliament estès arreu del món confia la responsabilitat econòmicofinancera (elaboració i aprovació de pressupostos, control de la gestió... Llegir més ›

Llibre Blanc de la Universitat de Catalunya – Resum executiu

Autoria: Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP)
Any: 2008
Referència: ACU2008b

Descripció
Resum Executiu del document ACU2008a

Impactes de les universitats públiques catalanes a la societat

Autoria: Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
Any: 2011
Referència: ACU2011

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Per tal d’orientar les universitats en aquesta direcció, ha pres rellevància en l’agenda dels decisors de les institucions universitàries europees,... Llegir més ›

Proposta
“Dur a terme una reforma de la governança de les universitats perquè sigui més fàcil i flexible per a aquestes... Llegir més ›

Addenda de los profesores Óscar Alzaga Villaamil y Mariola Urrea Corres a los capítulos I y III del informe denominado “Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español”

Autoria: Óscar Alzaga i Mariola Urrea
Any: 2013
Referència: ALZ2013

Descripció
Es tracta del posicionament dels autors en discrepància amb la resta de membres de la comissió autora del document MIR2013

Anàlisi, diagnosi i justificació
“los tiempos demandan adaptaciones en cuya definición debemos seguir participando los universitarios.” “La toma en consideración de la doctrina de... Llegir més ›

Proposta
El Claustre, “concebido como un órgano de representación de la comunidad universitaria y muy especialmente de sus docentes” (“se mantendrá... Llegir més ›

Informe Universidad 2000

Autoria: Josep M. Bricall et al.
Any: 2000
Referència: BRI2000

Descripció
També conegut com Informe Bricall. Responsable: Josep. M. Bricall Col·laboració: Ezequiel Baró, Josep M. Bricall, Julio Fermoso, Ramón Lapiedra, Francisco Michavila, Esteve Oroval, Miguel Ángel Quintanilla, Toni Rivero, Josep Roig, María Jesús San Segundo, Francesc Solà i Fernando Tejerina. Comissió assessora: Julio Fermoso, Ramón Lapiedra, Francisco Michavila, Miguel Ángel Quintanilla, Rafael Pérez Álvarez-Osorio, Juan Rojo i Fernando Tejerina.

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Autonomía y responsabilidad social La noción de autonomía universitaria es confusa. En la actualidad, la noción de autonomía universitaria se... Llegir més ›

Proposta
“Estructura de gobierno El déficit de eficiencia en la gestión proviene fundamentalmente de la intrincada red de órganos colegiados, de... Llegir més ›

La millora de la governança universitària a Catalunya. Aportacions del Consell de l’Estudiantat de les Universitats catalanes a l’informe de la ponència

Autoria: Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT)
Any: 2013
Referència: CEU2013

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“les universitats han d’esdevenir un referent social en formació en valors i comportament ètic. És per això que la democràcia... Llegir més ›

Proposta
“Mantenir el sistema democràtic de sufragi universal a les universitats. Optimitzar els òrgans de govern, evitant duplicitats, sense que es... Llegir més ›

Una Universidad al servicio de la sociedad

Autoria: Círculo de Empresarios
Any: 2007
Referència: CIR2007

Anàlisi, diagnosi i justificació
“No se trata de insertar la Universidad en el marco del Estado del Bienestar, tendencia que de algún modo ha... Llegir més ›

Proposta
“es preciso avanzar hacia un sistema más similar al anglosajón, con un rector elegido por el Consejo Social, que asuma... Llegir més ›

Posicionament de CIU sobre l’informe de la ponència

Autoria: Convergència i Unió
Any: 2013
Referència: CIU2013

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Hom considera que el treball fet per la Ponència ha estat molt positiu, atès que el document elaborat és un... Llegir més ›

Proposta
“Hom discrepa amb la necessitat apuntada per la Ponència de crear una agència autònoma de finançament.” “Pel que fa al... Llegir més ›

Sobre el gobierno de las universidades públicas

Autoria: Albert Corominas, Sergi Filet, Antoni Ras, Vera Sacristán
Any: 2009
Referència: COR2009

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Las universidades públicas españolas han mostrado una gran capacidad para adaptarse al incremento en el número de estudiantes […]; han... Llegir més ›

Proposta
“considerar, por una parte, los agentes de la toma de decisiones y, por otra, la naturaleza de las decisiones. Órgano... Llegir més ›

Reflexions i propostes per a la millora del sistema universitari de Catalunya

Autoria: Albert Corominas i Eusebi Jarauta (Membres de la CEGSUC en representació d'EUIA i ICV)
Any: 2013
Referència: COR2013

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“les universitats públiques del Regne d’Espanya han mostrat capacitat per a la presa de decisions, amb prou agilitat per canviar... Llegir més ›

Proposta
“La millora del govern del sistema universitari de Catalunya hauria de ser objecte d’un pacte nacional que s’hauria de basar... Llegir més ›

Sobre la governança universitària. Document de treball d’Esquerra Republicana de Catalunya

Autoria: Esquerra Republicana de Catalunya
Any: 2013
Referència: ERC2013

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Per a Esquerra Republicana de Catalunya la governança del nostre sistema universitari ha de començar reivindicant el dret a decidir... Llegir més ›

Proposta
“posar al capdavant de la universitat un organisme estable, integrat per persones de la comunitat universitària i persones externes (en... Llegir més ›

Declaració sobre el document “La millora de la governança universitària a Catalunya. Reptes, propostes i estratègies”

Autoria: Albert Corominas (EUiA), Eusebi Jarauta (ICV), Josep Ferrer (CCOO), Ramon Sans (UGT), Martí Obiols (CdE UPC)
Any: 2013
Referència: EUI2013a

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Posicionament en relació amb el treball de la Comissió per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya

Autoria: Albert Corominas (EUiA), Josep Ferrer (CCOO), Eusebi Jarauta (ICV), Ramon Sans (UGT)
Any: 2013
Referència: EUIA2013b

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

La reforma de la universitat. Un impuls a la competitivitat de l’economia espanyola

Autoria: EuropeG – Grup d'opinió i reflexió en economia política
Any: 2013
Referència: EUR2013

Descripció
EuropeG està integrat per Antoni Castells, Manuel Castells, Josep Oliver, Emilio Ontiveros, Martí Parellada i Gemma García.

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Més enllà del debat sobre austeritat i creixement i la necessitat cada vegada més urgent d’impulsar polítiques de demanda, hi... Llegir més ›

Proposta
“Més autonomia de gestió s’entén segons la major capacitat de la universitat de desenvolupar la seva oferta acadèmica, seleccionar els... Llegir més ›

Informe CyD 2008. Monografías

Autoria: Fundación Conocimiento y Desarrollo
Any: 2008
Referència: FCYD2008

Descripció
Conté els capítols següents:

  • Las transiciones educativas: problemática y retos
  • Gobernanza en las instituciones de educación superior. Tendencias
  • Governance and management of United Kingdom universities
  • Increased role of universities in Denmark – Reform of institution structure, funding and governance
  • Governance: Challenges and opportunities for universities. The University of Aveiro experience
  • The evolution of Politecnico di Torino within the italian university framework
  • Sobre el gobierno de las universidades privadas: hacia un adecuado equilibrio entre académicos y profesionales de la dirección
  • La Universitat de Vic, un modelo singular de universidad
  • Volver del revés la universidad. Gobernar una universidad de servicio público y gestión privada

Comissió de Governança – Document aportat per CCOO

Autoria: Josep Ferrer Llop
Any: 2013
Referència: FER2013

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“La universitat pública catalana ha superat en les darreres tres dècades el retard acumulat en els més de 40 anys... Llegir més ›

Proposta
“TRANSPARÈNCIA I RETIMENT DE COMPTES Un principi bàsic: la transparència […] Retiment general de comptes Només a partir d’aquesta transparència... Llegir més ›

La millora de la governança universitària a Catalunya. Reptes, propostes i estratègies

Autoria: Ponència per a l'estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya
Any: 2012
Referència: GEN2012

Descripció
Membres de la ponència: Miguel Beato del Rosal, Jordi Codony Gisbert, Joaquim Coello Brufau, Francisco Longo Martínez, Martí Parellada Sabata, Gemma Rauret Dalmau, Francesc Solà Busquets, Carles Sumarroca Claverol, Josep M. Vilalta Verdú i Joan Viñas Salas.

Anàlisi, diagnosi i justificació
“La universitat va bé, però necessita canvis importants” No considera “el disseny del model global, del seu desplegament territorial i... Llegir més ›

Proposta
“creació d’una agència autònoma de finançament, que assumeixi i canalitzi l’aportació pública a la universitat” L’òrgan de govern és el... Llegir més ›

Comentaris a l’informe final de la Ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya

Autoria: Antoni Gonzalez Senmarti (membre de la CEGSUC en representació de la URV)
Any: 2013
Referència: GON2013

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“El títol de l’estudi hauria de modificar-se, ja que l’estudi se circumscriu a la governança de les universitats públiques de... Llegir més ›

Proposta
“que el Patronat tingués una composició similar a la de les universitats portugueses, amb inclusió de representants del PAS, no... Llegir més ›

La Universidad publica de hoy: dimensión, eficacia y eficiencia

Autoria: Francesc Xavier Grau, David Basora Bosch
Any: 2012
Referència: GRA2012a

La universidad pública española. Retos y prioridades en el marco de la crisis del primer decenio del siglo XXI

Autoria: Francesc Xavier Grau
Any: 2012
Referència: GRA2012b

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Principales retos de la universidad española en estos momentos: ¿Se puede mejorar el nivel de confianza que la sociedad española... Llegir més ›

Proposta
“La política institucional (visión y misión —opción de especialización—, definición estructural, elección del máximo responsable ejecutivo, rendición de cuentas a... Llegir més ›

Autonomia universitària i sistema de governança

Autoria: Francesc Xavier Grau
Any: 2013
Referència: GRA2013

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Com recomana la Unió Europea, l’EEES i l’EER requereixen universitats autònomes, competitives i responsables de la seva missió al país.... Llegir més ›

Proposta
“Creació d’una agència de finançament de l’educació superior, la recerca i la innovació, que rep anualment del govern els objectius,... Llegir més ›

Comentaris al document: Informe de la ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya

Autoria: Eusebi Jarauta (membre de la CEGSUC en representació d’ICV)
Any: 2012
Referència: JAR2012

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“La universitat és una institució acadèmica d’una gran importància, la qual cosa es posa de manifest més explícitament en els... Llegir més ›

Proposta
“Un model de governança que permeti: reforçar el model social d’universitat; refermar l’esquema de govern adoptat en les últimes dècades;... Llegir més ›

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2011, de 21 de diciembre, de Universidades

Autoria: Legislació estatal
Any: 2007
Referència: LOM2007

Descripció
Modifica la LOU2001

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Desde la promulgación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, han pasado cinco años. En este... Llegir més ›

Proposta
“Artículo 14. Consejo Social 1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la universidad, y... Llegir més ›

Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

Autoria: Legislació estatal
Any: 2001
Referència: LOU2001

Descripció
Deroga y substituye a la LRU1983

Anàlisi, diagnosi i justificació
“La Ley establece una nítida distinción entre las funciones de gobierno, representación, control y asesoramiento, correspondiendo cada una de éstas... Llegir més ›

Proposta
“Artículo 14. Consejo Social 1. […] es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad. 2. […] la... Llegir més ›

Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria

Autoria: Legislació estatal
Any: 1983
Referència: LRU1983

Anàlisi, diagnosi i justificació
“La incorporación de España a las sociedades industriales avanzadas pasa necesariamente por su plena incorporación al mundo de la ciencia... Llegir més ›

Proposta
“Artículo catorce 1. El Consejo Social es el órgano de participación de la sociedad en la Universidad. 2. Corresponde al... Llegir més ›

Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya

Autoria: Legislació autonòmica (Catalunya)
Any: 2003
Referència: LUC2003

Descripció
Desenvolupa la LOU2001

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Les universitats catalanes es troben, en aquest principi de segle, davant de noves realitats, nous reptes i noves oportunitats. Els... Llegir més ›

Proposta
“Article 77. Òrgans de govern Les universitats públiques poden constituir òrgans de govern, representació, consulta i coordinació addicionals als que... Llegir més ›

Consideracions al text de la ponència

Autoria: José B. Mariño (membre de la CEGSUC en representació de la UPC)
Any: 2013
Referència: MAR2013

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“la proposta no és operativa perquè assumeix que una mera modificació del model de selecció dels gestors de la universitat... Llegir més ›

Proposta
“Una possibilitat a contemplar seriosament és la reforma del Consell Social, tant en les seves atribucions com en la seva... Llegir més ›

Estrategia Universidad 2015. La gobernanza de la universidad y sus entidades de investigación e innovación

Autoria: Ministerio de Educación – Fundación Conocimiento y Desarrollo – Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas
Any: 2010
Referència: MFC2010

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Tendencia a contar con una Junta de Gobierno con creciente presencia de miembros externos a la Universidad […]”, “Las Juntas... Llegir més ›

Proposta
Característiques: “adaptación al entorno”, “progresividad”, “debate y consenso”, “comunicación”, “flexibilidad”. “desregulación progresiva y flexible” “Configuración y funciones de las Juntas... Llegir més ›

Propuestas para la reforma y mejora del sistema universitario español

Autoria: Comisión de expertos para la reforma del sistema universitario español
Any: 2013
Referència: MIR2013

Descripció
Membres de la comissió: María Teresa Miras-Portugal, Óscar Alzaga Villaamil, José Adolfo de Azcárraga Feliu, josé Capmany Francoy, Luis Garicano Gabilondo, Félix M. Goñi Urcelay, Rafael Puyol Antolín, Matías Rodríguez Inciarte i Mariola Urrea Corres.

Anàlisi, diagnosi i justificació
“es necesario que haya algunas cumbres muy elevadas y no sólo un gran número de colinas de igual perfil.” “lo... Llegir més ›

Proposta
L’òrgan de govern, que aprova i controla el pressupost, és el Consejo de Universidad (CU), 21 a 25 membres, majoria... Llegir més ›

Per un nou model d’universitat

Autoria: Comissió de reflexió sobre el futur de l'àmbit universitari català
Any: 2001
Referència: PAS2001

Descripció
També conegut com Informe Pascual. La comissió va ser creada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. President: Ramon Pascual. Membres: Joan Bladé i Piqué, Francesc Cabré Masdeu, Dolors Camats i Luis, Josefina Cambra i Giné, Víctor Canivell i Cretchley, Adriana Casademont i Ruhi, Narcís Comadira i Moragrega, Albert Dou i Mas de Xexàs, Marta Estrada i Miyares, Antoni Farrés i Sabater, Rafael Foguet i Ambrós, Joan Majó i Cruzate, Pere Monràs i Viñas, Jordi Nadal i Oller, Josep Oliu i Creus, Josep Pont i Amenós, Valentí Roqueta i Guillamet, Ciril Rozman i Borstnar, Francesc Solé i Parellada (Secretari), Jaume Tomàs i Sabaté, Manuel Vázquez Montalbán1 i Xavier Vives i Torrents (Ponent).

Anàlisi, diagnosi i justificació
“La nova societat del coneixement demana una profunda transformació del sistema educatiu a tots nivells […] serà important saber aprendre,... Llegir més ›

Proposta
Darrera instància, un òrgan reduït (Patronat), nomenat per l’administració a partir de criteris de qualitat i competència de les persones... Llegir més ›

Per una reforma ambiciosa del sistema universitari. Manifest per la millora del nostre capital humà i la sostenibilitat de les universitats públiques en un entorn global

Autoria: PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)
Any: 2011
Referència: PIM2011

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Cal que aconseguim una universitat inserida en la societat i avaluada externament, on la transferència del seu coneixement a la... Llegir més ›

Proposta
“[…] en primer lloc un canvi en la composició dels consells socials, per tal de garantir una majoria de membres... Llegir més ›

Posicionament de PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya en materia de sistema universitari de Catalunya

Autoria: PIMEC (Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya)
Any: 2012
Referència: PIM2012

Descripció
Aquest document té com a referència, entre d’altres, a PIM2011, que conté un desenvolupament més extens de les propostes.

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Cal que la formació universitària més professionalitzadora adopti el llenguatge de les competències professionals (el que es sap fer) i... Llegir més ›

Proposta
“els canvis en la governança de les universitats ha de ser un element facilitador per a la introducció d’altres canvis.”... Llegir més ›

Propostes de model del sistema universitari català

Autoria: Presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes
Any: 2010
Referència: PRE2010

Descripció
Signen el document: Núria Basi, Joaquim Boixareu, Albert Bou, Joaquim Coello, Àngel Cunillera, Alícia Granados i Ramon Roca.

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Els valors que s’han fixat […] nou sistema universitari […] són la internacionalització, la responsabilitat social, la igualtat d’oportunitats, l’equitat,... Llegir més ›

Proposta
“El Consell Superior és l’òrgan de govern i de màxima responsabilitat de la universitat. El Consell Superior estarà constituït per... Llegir més ›

Document del PSC en relació a l’informe final de la ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya

Autoria: Grup Parlamentari Socialista (Parlament de Catalunya)
Any: 2013
Referència: PSC2013

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Malgrat els processos d’actualització dels sistemes de governança universitària a Europa, la diversitat de formes d’organització i de governança no... Llegir més ›

Proposta
“En relació als òrgans que defineixen l’estructura de governança, cal distingir entre òrgans rectors, òrgans executius i òrgans consultors. Els... Llegir més ›

Escenarios de gobierno en las universidades europeas

Autoria: Daniel Samoilovich
Any: 2007
Referència: SAM2007

Document global que recull les aportacions de la Unió General de Treballadors

Autoria: Ramon Sans Fonfria (membre de la CEGSUC en representació de la UGT)
Any: 2013
Referència: SAN2013

Descripció
Document relacionat amb GEN2012

Anàlisi, diagnosi i justificació
“L’autonomia facilita l’avenç de la institució, però no necessàriament l’especialització i la diferenciació.” “Creiem que (un únic òrgan de govern)... Llegir més ›

Proposta
“Considerar els Campus com unitat organitzativa essencial de les universitats, amb delegació de competències.” “La delegació de competències per part... Llegir més ›

La universidad en la encrucijada. Europa y EEUU

Autoria: Pello Salaburu
Any: 2007
Referència: SLB2007

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Tenemos unas estructuras universitarias caducas, con una legislación sobredimensionada e intervencionista, y una estructura del profesorado basada en el funcionariado,... Llegir més ›

Proposta
“todas aquellas actividades y cambios que nos conduzcan hacia formas de funcionamiento similares a las existentes en el mejor sistema... Llegir més ›

Formas exitosas de gobierno universitario en el mundo

Autoria: Jamil Salmi
Any: 2013
Referència: SLM2013

Anàlisi, diagnosi i justificació
“En muchos casos, el gobierno ha otorgado más autonomía a las universidades públicas; en algunos países (Austria, Dinamarca, Finlandia, Japón),... Llegir més ›

Proposta
“De hecho, los modelos flexibles de gobierno y los marcos regulatorios favorables que se encuentran en los países que han... Llegir més ›

Audacia para llegar lejos: universidades fuertes para la España del mañana

Autoria: Comisión de expertos internacionales de la Estrategia Univesidad 2015
Any: 2011
Referència: TAR2011

Descripció
També conegut com Informe Tarrach. Membres de la comissió: Rolf Tarrach (president), Eva Egron-Polak, Pierre de Maret, Jean-Marc Rapp, Jamil Salmi.

Anàlisi, diagnosi i justificació
“Muchas iniciativas se malogran debido a procesos de toma de decisiones demasiado largos, a la excesiva burocracia de los sistemas... Llegir més ›

Proposta
“A fin de aportar coherencia al proceso de toma de decisiones, aumentar el espectro de interacciones entre las instituciones y... Llegir més ›

Declaració de la Universitat Autònoma de Barcelona

Autoria: Universitat Autònoma de Barcelona
Any: 2013
Referència: UAB2013

Anàlisi, diagnosi i justificació
“L’autonomia universitària es manifesta en l’autogovern, en l’organització de la docència i de la recerca, en la gestió administrativa i... Llegir més ›

Proposta
“L’autonomia universitària és un dret fonamental protegit constitucionalment (art. 27.10 CE) que, entre altres manifestacions, s’expressa i s’exerceix en la... Llegir més ›

Informe de la Comissió sobre la Governança

Autoria: Comissió sobre la governança (Universitat de Barcelona)
Any: 2012
Referència: UB2012

Descripció
Membres de la comissió: Gemma Rauret (presidenta), Pilar Bayer, Maria Jesús Montoro, Javier Tejada, Joan M. Malapeira, Martí Parellada, Joaquim Prats, Sebastián Rodríguez, Norbert Bilbeny, Enric I. Canela, Teresa Estrach, Enoch Albertí, Pere L. Cabot, Anna Escofet, Adolfo Sotelo, Víctor Climent, Dolors Baena, Isabel Ferrer, Carles Garrapucho, David Frigola, Aldo Reverté, Josep Mateu, Jordi Garcia i Xavier Varea (secretari).

Anàlisi, diagnosi i justificació
“els aspectes positius no eren objecte d’anàlisi i no s’hi fa referència.” “Problemes referits a (entre d’altres): planificació de l’oferta... Llegir més ›

Proposta
“Es considera més adient l’existència d’un sol òrgan [Consell Rector] que agrupi les funcions del Consell de Govern i del... Llegir més ›

Acord núm. 7/2014 del Claustre Universitari de la UPC pel qual s’aprova la moció: “Sobre el govern de les universitats”

Autoria: Claustre Universitari de la Universitat Politècnica de Catalunya
Any: 2014
Referència: UPC2014

Anàlisi, diagnosi i justificació
“L’exercici de la crítica és inherent a la universitat i, per tant, aquesta ha de ser crítica amb ella mateixa... Llegir més ›

Proposta
“1) Considera improcedent una modificació dràstica del sistema de govern de les universitats públiques en les circumstàncies actuals. “2) Rebutja... Llegir més ›

Vols rebre les notícies de l’OSU al teu correu?

Abans que es faci efectiva, rebràs un correu per tal que confirmis la teva subscripció. A més, podràs revocar la teva subscripció de forma automàtica en qualsevol moment.

ELS NOSTRES DARRERS INFORMES

Qui finança la universitat?

Comparació entre comunitats autònomes a Espanya, Europa i l'OCDE, 2009-2015
Gener 2018
Accedeix a l'informe (en castellà).

Perquè preus tan diferents?

Preus i taxes a les universitats públiques a Espanya, curs 2016/17
Desembre 2016
Accedeix a l'informe (en castellà).

El professorat universitari a Catalunya

Evolució recent de les plantilles PDI a les universitats públiques catalanes, 2004/05 - 2014/15
Setembre 2016
Accedeix a l'informe

El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014

El cost d’estudiar a Europa (2013-14)

Preus, beques, préstecs i altres ajuts a l’estudi a les universitats europees (2013-14)
Junt 2014
Accedeix a l'informe

Com s’ha de governar la universitat?

Un estudi de propostes sobre el govern de les universitats públiques a Catalunya i a Espanya (1983-2014)
Maig 2014
Accedeix a l'informe

El preu de la carrera

Preus universitaris 2013-14 a Catalunya i anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis
Juliol 2013
Accedeix a l'informe