Acte de presentació de l’informe

“Quant paga l’estudiant?
Preus i taxes de matrícula universitaria
a Catalunya, a Espanya i al món”

Dimecres 6 de juny a les 11:30 a l’aula Ramon y Cajal, Edifici històric de la Universitat de Barcelona, Pl. Universitat.

Presentació de l’acte:

Des de fa ja uns anys, la universitat és objecte de debat, en el si del qual apareixen propostes i canvis que s’orienten a la modificació de les seves funcions i de la seva organització. L’Observatori del Sistema Universitari és una plataforma que, des de la recerca, l’anàlisi, el debat i la reflexió crítics sobre la universitat pública, intervé sobre matèries de política universitària tot oferint documentació i anàlisi.

Amb aquesta voluntat presentem el nostre primer informe:

Quant paga l’estudiant?
Preus i taxes de matrícula universitària a Catalunya, a Espanya i al món.

Aquest informe analitza l’evolució dels preus i taxes de matrícula a Catalunya en els darrers deu anys, fa una comparativa entre comunitats autònomes i entre sistemes universitaris d’altres països, estudia la contribució de l’estudiantat en el finançament de la docència rebuda i explica el canvi del sistema de preus per al proper curs arran del Reial decret-llei 14/2012.

Intervindran a l’acte:

Dídac Ramírez, rector de la UB.

Joan Benach (membre de l’Observatori del Sistema Universitari)

Llicenciat en medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), màster en salut pública per la Universitat de Barcelona (UB) i doctor en salut pública per The Johns Hopkins University (EEUU). És professor de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) a Barcelona. És director del Grup de Recerca en Desigualtats en Salut (GREDS) i coordinador de la Xarxa Internacional de la OMS sobre condicions d’ocupació (Employment Conditions Network). Els seus principals camps d’investigació inclouen les desigualtats en salut, les condicions de treball i la precarietat laboral, l’anàlisi geogràfica en àrees petites, i les polítiques de salut, temes en els que ha publicat més d’un centenar d’articles científics, informes i llibres. Més informació.

Vera Sacristán (coordinadora de l’informe i membre de l’Observatori del Sistema Universitari).

Llicenciada en matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB) i doctora en ciències matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professora de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i la seva especialitat és la geometria computacional. Ha estat vicerectora de Personal de la UPC (2002-2006) i membre del Grupo de Trabajo sobre Personal Docente e Investigador de la Comisión Académica Sectorial de las Universidades Españolas, organisme depenent de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE). Ha publicat diversos articles sobre política universitària i ha estat coordinadora, juntament amb el prof. Albert Corominas, del llibre Construir el Futuro de la Universidad Pública (2010). Més informació.

Jorge Calero

Jorge Calero Martínez és doctor en ciències econòmiques (Universitat Autònoma de Barcelona, 1991) i màster en sociologia (Universitat de Londres, 1987). Catedràtic del Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola de la UB, és especialista en economia de l’educació, avaluació de les polítiques educatives i, més en general, economia de l’estat del benestar. Ha estat president del Consell Superior d’Avaluació de Catalunya i membre del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (grup d’experts). Coordinador del GIPE (Grup Interdisciplinar d’Anàlisi de Polítiques Educatives), ha publicat gran nombre de llibres i articles especialment sobre el tema de l’equitat en el sistema educatiu.

Agustí Colom

Professor del Departament de Teoria Econòmica de la UB. Ha estat síndic de la Sindicatura de Comptes de Catalunya des de 2004 fins a 2011.