Un informe de la Comissió Europea que Espanya no ha contestat

L’informe National Student Fee and Support Systems, 2011/12 elaborat per la Comissió Europea permet una comparació dels rangs màxim i mínim de preus públics que van pagar els estudiants universitaris de grau i de màster (no inclou informació sobre els preus del doctorat) a trenta-dos països o regions d’Europa el curs 2011-2012. Així mateix, l’informe ofereix dades sobre els imports de les beques i el nombre d’estudiants que en gaudien.

Espanya no ha aportat la seva informació per a l’elaboració d’aquest informe. Tampoc no ho han fet Holanda i Luxemburg. Les dades de preus i beques a Catalunya i Espanya que presentem per poder completar la comparació provenen de les Estadísticas de precios públicos universitarios que publica anualment el ministeri competent en matèria d’universitats i dels Datos y cifras del sistema universitario español, també publicat anualment pel mateix ministeri.

Categories: Informes