Preus dels estudis de grau

GRÀFIC 1

Preus mínims i màxims d’un curs de grau, en euros (a l’eix de la dreta, i en vermell), i percentatge d’estudiants que els paguen (a l’esquerra i en verd). El curs de referència és el 2011-12, quan no s’explicita el contrari.

Surten del gràfic: Eslovènia, màx=12.373€ i Turquia, màx=18.226€.

En analitzar les dades d’aquest gràfic, cal tenir present que ofereix la informació dels rangs dels preus per curs, és a dir, dels seus valors mínims i màxims. Per a una millor interpretació, es combinen amb la informació del percentatge d’estudiants que els paguen. Tanmateix, hi ha força països on les situacions difereixen per regions. Per exemple, a Alemanya hi ha tres Länder (Bavaria, Hamburg i Baixa Saxònia) on els estudiants paguen preus de matrícula, mentre que a tota la resta els estudis de grau són gratuïts i els estudiants sols paguen unes mínimes taxes administratives. A la Gran Bretanya, els estudis de grau a Escòcia són gratuïts per a tots els estudiants d’Escòcia i de la resta de països de la Unió Europea, mentre que són de pagament per als estudiants de la resta de la Gran Bretanya i per als no comunitaris. Per facilitar la comparació, els països o regions estan ordenats segons els preus màxims dels estudis de grau, i aquesta ordenació es manté en tota la resta de gràfics d’aquest informe.

La primera impressió general és que no existeix un únic model, sinó una àmplia gamma de situacions força contrastades. A vuit països l’accés als estudis de grau és gratuït, si més no per als estudiants nacionals o membres de la UE: Dinamarca, Estònia, Grècia, Malta, Àustria, Finlàndia, Suècia i Noruega. A uns altres onze països o regions els estudis universitaris de grau costen entre unes poques desenes d’euros fins a un màxim de mil euros per curs: República Txeca, Polònia, Eslovàquia, França, Islàndia, Bèlgica, Bulgària, Alemanya i Portugal. A tres països més, cada curs del cicle de grau costa entre mil dos-cents i mil quatre-cents euros: Liechtenstein, Croàcia i Itàlia. A la part més alta d’aquest grup es trobaven Catalunya i Espanya el cus 2011-12.

Amb el canvi substancial de preus del curs 2012-13, Catalunya i Espanya s’han incorporat de ple a l’heterogeni grup de deu països anglosaxons i de l’Est d’Europa on els preus d’un curs universitari de grau arriben a costar des de dos mil fins a més de divuit mil euros: Escòcia, Letònia, Xipre, Romania, Anglaterra, Gal·les i Irlanda del Nord, Lituània, Irlanda, Hongria, Eslovènia i Turquia. Tanmateix, a Escòcia i Xipre aquests preus només s’apliquen als estudiants extra-comunitaris (o també del Regne Unit en el cas d’Escòcia), per la qual cosa es tracta d’un reduït grup de només vuit països o regions d’un total de 32 (sense comptar-hi Espanya).

Quant més ampli és el ventall de preus, més important resulta conèixer quin és el percentatge d’estudiants que els paga. El Gràfic 1 recull també aquesta informació. En el cas d’Espanya i Catalunya, les reduccions dels preus de matrícula tenen la consideració de beques. Per això no apareixen en el Gràfic 1. Més endavant en aquets informe s’analitza la situació comparativa de les beques, i es constata que Catalunya i Espanya no disposen d’un sistema de beques especialment generós (vegeu el gràfics 3 i 4).

Així, doncs, a Catalunya i Espanya el nombre d’estudiants que paga els preus públics establerts i no rep cap mena de beca és substancialment més alt que a la majoria dels països europeus de preus alts.

Categories: Informes