Objectiu i motivació

Fins aquest moment, l’Observatori del Sistema Universitari havia analitzat l’evolució dels preus de matrícula per crèdits i per curs. Aquest proper any acadèmic 2013-14 es completarà la implantació dels nous plans d’estudis universitaris, adaptats a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES). Els nous plans d’estudis tenen configuracions i durades diferents dels anteriors. A aquests canvis de caràcter acadèmic s’hi ha afegit la modificació substancial del sistema de preus que es va produir el curs passat.

Per aquest motiu presentem, per primera vegada, una anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis universitaris, tot comparant els del proper curs 2013-14 amb els del curs 2007-2008, el darrer en què els vells plans d’estudis van estar plenament vigents.

Els canvis produïts en els plans d’estudis en adaptar-los a l’EEES dificulten la tasca comparativa de l’evolució dels seus preus. Aquests canvis són, si més no, els següents:

  1. Ha desaparegut el catàleg de títols oficials, i les universitats poden registrar els títols amb les denominacions i els continguts que desitgin, un cop superada la seva verificació. Com a conseqüència, excepte en el cas dels títols que habiliten per a l’exercici d’una professió regulada, resulta difícil fer un estudi comparatiu que abasti tots els estudis, donada la disparitat de titulacions.
  2. El sistema de crèdits que s’empra per calibrar la dimensió (i el preu) de les assignatures s’ha modificat. En els estudis pre-EEES, un curs acadèmic complet típicament constava de 75 crèdits, mentre que actualment consta de 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System).
  3. Així mateix, la durada dels estudis s’ha modificat. Així, arquitectura tècnica, diplomatures, enginyeries tècniques i titulacions de mestre, que abans de la reforma eren estudis de 3 anys de duració, ara consten de 4 cursos. De la mateixa manera, en alguns casos, els estudis d’enginyeries amb atribucions professionals (com ara la Industrial) han passat de 5 a 6 cursos. Simultàniament, els estudis d’enginyeries sense atribucions professionals (enginyeria informàtica, per exemple) i algunes llicenciatures, que duraven 5 anys, s’han escurçat a 4. Finalment, alguns altres estudis de les enginyeries amb atribucions professionals i algunes llicenciatures com ara Medicina han mantingut invariable la seva durada. A més, encara es donen moltes diferències: alguns estudis consten de 4 cursos, mentre d’altres consten de 6. Per a més diversitat, els 6 cursos de Medicina són avui un únic estudi de grau, mentre que els 6 de l’Enginyeria Industrial són avui la suma d’un grau de 4 i un màster de 2. Aquesta disparitat dificulta les agrupacions i obliga a considerar cada titulació per separat.
  4. El sistema de preus a Catalunya ha experimentat 3 modificacions en 6 anys. Fins el curs 2007-08, les titulacions estaven classificades en 4 nivells de preus diferents. El curs següent, el Govern va crear un 5è nivell, més car, en el qual va situar els estudis de ciències de la salut. Dos anys més tard, el curs 2010-11 va reduir els 5 nivells a tan sols 3, tot unificant a l’alça els nivells 1 i 2 i els nivells 3 i 4. Finalment, acaba de modificar la valoració del tots els graus d’enginyeria per al curs 2013-14: amb les modificacions successives, aquests han passat d’un nivell intermedi al superior.
  5. Així mateix, el curs 2012-13 es va posar en marxa un nou sistema de fixació de preus, vinculat al cost dels estudis (vegeu l’informe Quant paga l’estudiant? Preus i taxes de matrícula a Catalunya, a Espanya i al món), i han sorgit noves taxes.
  6. Finalment, en els darrers 6 anys el cost de repetir una assignatura s’ha modificat 5 vegades. El curs 2007-2008, matricular una assignatura per segona vegada comportava un 40% de recàrrec, i matricular-la més vegades un 65%. Tres anys més tard, el curs 2010-11 el recàrrec va passar a ser del 50% i del 80%, respectivament. El curs següent, el preu de les terceres i successives matrícules triplicava el preu de la primera matrícula (recàrrecs del 50% i del 200%, respectivament). Un any més tard, es va introduir una distinció entre els recàrrecs per tercera matrícula i per quarta o successives, i els recàrrecs van passar a ser, respectivament, del 20%, 160% i 260%. El proper curs 2013-2014, una assignatura matriculada per segona vegada costarà un 23% més que en matricular-la per primer cop. La tercera vegada costarà un 166% més, i les vegades successives un 268% més.

En conseqüència, l’anàlisi del preu dels crèdits matriculats per curs, tot i la seva importància, resulta insuficient, i es fa necessari analitzar l’evolució del preu total dels estudis conduents a les diverses titulacions.

Categories: Informes

8 Comments

Las carreras se han encarecido un 300% desde la entrada de Bolonia - Guia Penedès Garraf | Guia Penedès Garraf · 22/07/2013 at 19:17

[…] conocido como Plan Bolonia ha disparado el precio de las carreras hasta un 291%. Así lo revela un estudio del estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), que ha comparado el coste total de una titulación con el plan de estudios antiguo y con el […]

Enric I. Canela » Blog Archive » Posada en òrbita dels preus universitaris i ajuts pal·liatius a la matrícula · 22/07/2013 at 22:41

[…] els preus de les matrícules en diferents països europeus i les variacions sofertes a Catalunya. Un dels punts destacables és el que diu: “En els darrers 6 anys, l’efecte combinat del canvi dels plans d’estudi i de les […]

EUiA Educació » Las carreras se han encarecido un 300% desde Bolonia, según un estudio · 23/07/2013 at 13:54

[…] conocido como Plan Bolonia ha disparado el precio de las carreras hasta un 291%. Así lo revela un estudio del estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), que ha comparado el coste total de una titulación con el plan de estudios antiguo y con el […]

EUiA Educació » Las carreras universitarias en Cataluña son entre el doble y el triple de caras que hace seis años · 23/07/2013 at 13:59

[…] el Espacio Europeo de Enseñanza Superior -el denominado Plan Bolonia- el curso 2007-2008. El primer estudio que analiza el precio total de las carreras universitarios -de todos los cursos en conjunto-, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), […]

Las carreras se han encarecido un 300% desde Bolonia, según un estudio | UDUAL · 23/07/2013 at 17:17

[…] conocido como Plan Bolonia ha disparado el precio de las carreras hasta un 291%. Así lo revela un estudio del estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), que ha comparado el coste total de una titulación con el plan de estudios antiguo y con el […]

El preu de les matrícules pel curs 2013-2014 i valoració en l’evolució | upf ap9 · 25/07/2013 at 15:59

[…] consultar-lo online o baixar-vos el […]

| No Claudiquis! · 25/07/2013 at 16:50

[…] L‘Observatori del Sistema Universitari ha elaborat un nou Informe sobre l’evolució dels preus de les carreres universitàries a Catalunya. L’informe, titulat “El preu de la carrera. Preus universitaris 2013-14 a Catalunya i anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis”, fa un anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis universitaris, tot comparant els del proper curs 2013-14 amb els del curs 2007-2008 ja que va ser l’últim en què els vells plans d’estudi van estar vigents. […]

EUiA Educació » El precio de las carreras: ¿Un muro para acceder a la universidad? · 29/07/2013 at 15:43

[…] 69% y un 291% entre 2007 y 2013 en términos reales -descontada la inflación- según el informe El precio de la carrera. Precios universitarios 2013-14 en Cataluña y análisis de la evolución de…. El precio de las matrículas universitarias es uno de los condicionantes de acceso. A pesar de las […]

Comments are closed.