Metodologia

Donada la diversitat de situacions que acabem de descriure, resultaria enormement laboriós i, el que és pitjor, poc significatiu intentar dur a terme un treball amb ambició exhaustiva, a causa de la diversitat de molts dels nous títols respecte dels anteriors.

Així doncs, hem dut a terme una selecció significativa de títols de diversos àmbits i diferents durades. Els criteris per a la selecció dels estudis analitzats han estat els següents:

 1. Cobrir els cinc àmbits temàtics en que estan classificats els estudis universitaris: humanitats, ciències socials, enginyeries, ciències experimentals i ciències de la salut.
 2. Cobrir les diverses tipologies (cicle curt, cicle llarg) d’estudis anteriors a la reforma dels plans d’estudis per a la seva adaptació a l’EEES.
 3. Cobrir les diverses durades actuals dels estudis: 4 anys, 6 anys, sols grau i grau + màster amb atribucions professionals.
 4. Cobrir tots els nivells de preus establerts pel Govern de la Generalitat de Catalunya (nivells 1, 2, 3 i 4 el 2007-08, nivells A, B i C el 2013-14).
 5. Triar estudis per a les quals existeixi una equivalència clara entre la titulació pre-EEES i la titulació adaptada a l’EEES.
 6. Triar titulacions que siguin fàcilment identificables per a la ciutadania no experta en qüestions universitàries.

El resultat de la tria es mostra a la taula següent:

ÀMBIT TITULACIÓ PRE-EEES (2007-08) EEES (2013-14)

Humanitats

Història Cicle llarg,
300 crèdits,
nivell 1
Grau,
240 ECTS,
nivell A
Traducció i interpretació (anglès) Cicle llarg,
300 crèdits,
nivell 2
Grau,
240 ECTS,
nivell B
Informació i documentació Cicle curt,
186 crèdits,
nivell 2
Grau,
240 ECTS,
nivell B
Mestre d’educació primària Cicle curt,
190 crèdits,
nivell 2
Grau,
240 ECTS,
nivell A

Ciències Socials

Economia Cicle llarg,
300 crèdits,
nivell 2
Grau,
240 ECTS,
nivell A
Dret Cicle llarg,
300 crèdits,
nivell 1
Grau,
240 ECTS,
nivell A
Treball social Cicle curt,
185 crèdits,
nivell 1
Grau,
240 ECTS,
nivell A

Enginyeries i arquitectures

Enginyeria industrial Cicle llarg,
375 crèdits,
nivell 4
Grau + Màster,
240 + 120 ECTS,
nivell C
Enginyeria tècnica industrial (esp. mecànica) Cicle curt,
225 crèdits,
nivell 3
Grau,
240 ECTS,
nivell C
Enginyeria informàtica Cicle llarg,
375 crèdits,
nivell 3
Grau,
240 ECTS,
nivell C
Enginyeria tècnica informàtica de sistemes Cicle curt,
225 crèdits,
nivell 3
Grau,
240 ECTS,
nivell C
Arquitectura Cicle llarg,
375 crèdits,
nivell 3
Grau,
330 ECTS,
nivell B
Arquitectura tècnica Cicle curt,
250 crèdits,
nivell 3
Grau,
240 ECTS,
nivell B

Ciències experimentals

Biologia Cicle llarg,
320 crèdits,
nivell 4
Grau,
240 ECTS,
nivell B
Física Cicle llarg,
300 crèdits,
nivell 3
Grau,
240 ECTS,
nivell B

Ciències de la salut

Medicina Cicle llarg,
450 crèdits,
nivell 4
Grau,
360 ECTS,
nivell C
Farmàcia Cicle llarg,
330 crèdits,
nivell 4
Grau,
300 ECTS,
nivell B
Infermeria Cicle curt,
230 crèdits,
nivell 4
Grau,
240 ECTS,
nivell C

La decisió de quin curs comparar amb el 2013-14 s’ha pres atenent als criteris següents:

 1. Allunyar el mínim possible en el temps els dos cursos objecte de comparació.
 2. Garantir que el curs de referència és representatiu d’una situació estable quant a:
  • la implantació dels plans d’estudis (no és convenient dur a terme comparacions amb cursos en els quals conviuen dos plans d’estudis simultàniament, ja que això distorsiona les dades),
  • les proporcions de crèdits matriculats per 1ª, 2ª, 3ª i successives vegades,
  • el preu per crèdit dels diversos estudis.

Per això es compara la situació del curs 2013-14 amb la del curs 2007-08, que és el darrer en què sols existien titulacions no adaptades a l’EEES.

Finalment, el càlcul del preu dels estudis complets de cadascuna de les titulacions analitzades ha estat duta a terme tenint en compte les consideracions següents:

 1. Per a cada titulació s’han emprat els plans d’estudis que li corresponien, abans de la seva adaptació a l’EEES i després d’aquesta, a una mateixa universitat, la qual ha estat triada tot garantint que els estudis en siguin representatius.
 2. A manca de dades recents sobre els índex de repetició de matèries, el nombre de crèdits (2007-08) i de crèdits ECTS (2013-14) de què consta cada carrera s’ha ponderat de forma proporcional a la distribució dels crèdits matriculats per 1ª, 2ª, 3ª, 4ª i successiva vegades el curs 2007-08. D’aquesta manera, el preu calculat correspon a un estudiant “mitjà” de la titulació de què es tracti. De fet, aquesta és necessàriament una estimació a la baixa del preu mitjà dels estudis, ja que en totes les titulacions es produeix una certa proporció d’abandonaments inicials, que distorsiona a l’alça la proporció de primeres matriculacions.
 3. A aquesta estimació del preu dels crèdits matriculats s’hi han afegit les taxes de gestió de l’expedient i les pròpies de cada universitat corresponents al nombre d’anys previstos al pla d’estudis (de nou, una estimació a la baixa de les taxes pagades, ja que no s’ha previst que la repetició d’assignatures comporti més anys de durada dels estudis) i la taxa per expedició del títol.
 4. Tots els càlculs estan fets en euros constants del 2013, per descomptar l’efecte de la inflació. No obstant l’increment nominal és rellevant en un moment en el que s’han reduït els ingressos de les famílies i en el qual els increments de preus coincideixen amb la reducció del finançament públic de les universitats i de les retribucions dels seus treballadors.

Categories: Informes

8 Comments

Las carreras se han encarecido un 300% desde la entrada de Bolonia - Guia Penedès Garraf | Guia Penedès Garraf · 22/07/2013 at 19:17

[…] conocido como Plan Bolonia ha disparado el precio de las carreras hasta un 291%. Así lo revela un estudio del estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), que ha comparado el coste total de una titulación con el plan de estudios antiguo y con el […]

Enric I. Canela » Blog Archive » Posada en òrbita dels preus universitaris i ajuts pal·liatius a la matrícula · 22/07/2013 at 22:41

[…] els preus de les matrícules en diferents països europeus i les variacions sofertes a Catalunya. Un dels punts destacables és el que diu: “En els darrers 6 anys, l’efecte combinat del canvi dels plans d’estudi i de les […]

EUiA Educació » Las carreras se han encarecido un 300% desde Bolonia, según un estudio · 23/07/2013 at 13:54

[…] conocido como Plan Bolonia ha disparado el precio de las carreras hasta un 291%. Así lo revela un estudio del estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), que ha comparado el coste total de una titulación con el plan de estudios antiguo y con el […]

EUiA Educació » Las carreras universitarias en Cataluña son entre el doble y el triple de caras que hace seis años · 23/07/2013 at 13:59

[…] el Espacio Europeo de Enseñanza Superior -el denominado Plan Bolonia- el curso 2007-2008. El primer estudio que analiza el precio total de las carreras universitarios -de todos los cursos en conjunto-, elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario (OSU), […]

Las carreras se han encarecido un 300% desde Bolonia, según un estudio | UDUAL · 23/07/2013 at 17:17

[…] conocido como Plan Bolonia ha disparado el precio de las carreras hasta un 291%. Así lo revela un estudio del estudio del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), que ha comparado el coste total de una titulación con el plan de estudios antiguo y con el […]

El preu de les matrícules pel curs 2013-2014 i valoració en l’evolució | upf ap9 · 25/07/2013 at 15:59

[…] consultar-lo online o baixar-vos el […]

| No Claudiquis! · 25/07/2013 at 16:50

[…] L‘Observatori del Sistema Universitari ha elaborat un nou Informe sobre l’evolució dels preus de les carreres universitàries a Catalunya. L’informe, titulat “El preu de la carrera. Preus universitaris 2013-14 a Catalunya i anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis”, fa un anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis universitaris, tot comparant els del proper curs 2013-14 amb els del curs 2007-2008 ja que va ser l’últim en què els vells plans d’estudi van estar vigents. […]

EUiA Educació » El precio de las carreras: ¿Un muro para acceder a la universidad? · 29/07/2013 at 15:43

[…] 69% y un 291% entre 2007 y 2013 en términos reales -descontada la inflación- según el informe El precio de la carrera. Precios universitarios 2013-14 en Cataluña y análisis de la evolución de…. El precio de las matrículas universitarias es uno de los condicionantes de acceso. A pesar de las […]

Comments are closed.