Altres ajuts

Alguns països ofereixen ajuts a les famílies dels estudiants universitaris. Aquests ajuts es solen materialitzar com a reduccions impositives (típicament, deduccions a la declaració de la renda de les persones físiques) i com a subsidis, és a dir, com a pagaments de l’estat que poden tenir caràcter mensual, semestral o anual. Les deduccions impositives solen tenir caràcter general, mentre que en la majoria de casos els subsidis es concedeixen a famílies per sota d’un cert llindar de renda, o bé en funció de la renda.

El Gràfic 8 mostra la suma d’aquest dos ajuts, en import anual.

Gràfic 8: Ajuts a les famílies.

Gràfic 8: Ajuts a les famílies.

Les notes amb asteriscs es refereixen a les reduccions impositives:

* Estònia, França, Itàlia i Portugal tenen reducció impositiva, però no n’especifiquen l’import.

** A Lituània, la reducció és igual al 15% de l’import de la matrícula universitària.

*** A Irlanda, la reducció és igual al 100% de l’import de la matrícula universitària, sempre que sigui en un centre reconegut.

Les notes numerades es refereixen als subsidis:

1) Grècia i la República Txeca sols concedeixen el subsidi a les famílies que es troben per sota d’un cert llindar de renda.

2) Polònia també concedeix subsidis, però no n’especifica l’import.

La juxtaposició dels ajuts amb els preus facilita la interpretació d’aquestes dades. El Gràfic 9 mostra, en l’escala positiva, els preus màxims d’un curs de grau i la diferència fins al preu màxim d’un curs de màster. A l’escala negativa, la suma de la reducció impositiva i el subsidi.

De la comparació entre preus i ajuts es desprèn que la majoria dels països del centre de la gràfica -on el preu dels estudis existeix tot i ser baix- compensen l’esforç de les famílies mitjançant reducció d’impostos, subsidis o ambdues mesures. Com més alts són els preus, menys compensacions existeixen. Espanya no disposa ni de deduccions a l’IRPF ni de subsidis destinats a les famílies amb fills que estudien a la universitat.

També s’observa que entre els països on els estudis universitaris són gratuïts, els nòrdics aposten per dotar de beques els estudiants, però no donen ajuts a les seves famílies, mentre que d’altres com Àustria, Grècia o Malta compatibilitzen beques i ajuts a les famílies. En aquest cas, tot sembla indicar que les diferències tenen molt a veure amb l’organització social d’uns llocs i uns altres, entre països on l’emancipació dels joves es produeix abans i països on el vincle familiar és més durador.

Gràfic 9: Comparació entre els preus i els ajuts a les famílies.

Gràfic 9: Comparació entre els preus i els ajuts a les famílies.

Es prega consultar les notes al peu dels gràfics 1, 3 i 8.

Categories: Informes

1 Comment

Catalunya és dels llocs més cars d’Europa per estudiar a la universitat | El Diari de l'Educació · 20/06/2014 at 07:22

[…] El preu mínim dels estudis de grau a Catalunya només és superat per Irlanda i part del Regne Unit. És una de les conclusions d’un informe de l’Observatori del Sistema Universitari sobre preus, beques, préstecs i altres ajut… […]

Comments are closed.