Annex 2. Impacte dels ingressos per matrícula de màster

El reial decret-llei 14/2012 preveu un increment de taxes més alt en el cas dels estudis de màster que en els estudis de grau. Per comprovar que els nostres resultats no estan esbiaixats per l’increment dels preus dels màsters hem repetit l’exercici de l’apartat “Evolució global del finançament públic i dels ingressos per matrícules i taxes” d’aquest informe, però comptabilitzant només els ingressos provinents dels estudiants de grau i antics primers i segons cicles. El percentatge que els ingressos de graus i antics primers i segons cicles representen sobre el total d’ingressos per taxes i preus públics s’ha estimat a partir dels pressupostos de cada universitat, atès que les liquidacions no aporten aquesta informació desagregada. Igualment, hem suposat que el cost de la docència representa de mitjana un 59% de les despeses universitàries totals, i oferim una forquilla d’entre un 49 i un 69%. Si els nostres càlculs són correctes, en mantenir aquests percentatges constants estem incloent en el càlcul el cost de la docència de màster universitari però no els ingressos dels seus estudiants i, per tant, estem infraestimant l’aportació dels estudiants de grau al finançament de la seva docència. Com es pot veure en el Gràfic 11, l’evolució all llarg del temps de les aportacions dels estudiants és molt similar i el percentatge que representen aquestes aportacions sobre el cost total de la docència es manté a nivells semblants.

Gràfic 11

Gràfic 11

Font: les mateixes que al Gràfic 3, vegeu l’apartat “Metodologia” i el text de l’Annex 2.

Categories: Informes

4 Comments

Les taxes universitàries van augmentar un 47% entre 2009 i 2012, segons l’Observatori del Sistema Universitari | Orla Diari · 29/01/2015 at 15:33

[…] El treball, titulat El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014, s’ha realitzat a partir de la informació continguda en les liquidacions pressupostàries de les universitats i analitza l’evolució del finançament de les universitats públiques catalanes amb una atenció especial a l’ evolució de taxes i preus públics de les matrícules i de les transferències públiques. Es pot consultar l’informe complet AQUÍ. […]

La proporció de joves universitaris baixa per primer cop en dècades mentre assumeixen més costos · 30/01/2015 at 10:12

[…] un fet inèdit, com a mínim, des del 1970. És una de les conclusions de l’informe El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014 elaborat per professors de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB membres de […]

UpiC » Blog Archive » Una dada val més que mil imatges (febrer 2015) · 06/02/2015 at 13:12

[…] dijous 29 de gener l’Observatori del Sistema Universitari va presentar l’informe El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014. L’informe analitza l’evolució del finançament de les universitats públiques catalanes […]

Quin impacte ha tingut l’augment de les matrícules universitàries? | AlterBeques · 11/02/2015 at 15:35

[…] Arcas O. et al. (2015) El finançamentde les universitats públiques aCatalunya,1996-2014 […]

Comments are closed.