Quant paga l’estudiant?

Pel que fa al finançament de les activitats docents universitàries, no hi ha dades comparatives a escala internacional sobre la part del cost de la docència que assumeixen els i les estudiants o les seves famílies, però coneixem el percentatge que les aportacions de les famílies representen sobre el total de les despeses de les universitats de titularitat pública. Segons aquestes dades per a l’any 2011, que apareixen al Gràfic 9, a Espanya les aportacions dels i les estudiants representaven de mitjana un 12% de les despeses totals de les universitats públiques. Aquest percentatge estava lleugerament per sota de la mitjana de l’OCDE, però era sensiblement superior al de la majoria de països europeus; no només al dels països nòrdics (on per accedir a la universitat els i les estudiants no han de pagar res o gairebé res), sinó també al de països com Bèlgica, França o Alemanya. A Catalunya les aportacions d’estudiants i famílies representaven un 16% de les despeses totals de les universitats públiques, una xifra lleugerament superior a la mitjana de l’OCDE i significativament per sobre de la majoria de països europeus. Aquest percentatge triplicava, de fet, el que representaven aquestes aportacions a la República Txeca, Dinamarca, Bèlgica, França, Alemanya, Àustria, Suècia, Finlàndia, Israel i Noruega. A més, als anys 2012 i 2013 Catalunya s’ha mogut ràpidament cap a l’esquerra del gràfic fins a situar-se a nivells del 25-26%, apropant-se a la situació predominant als països anglosaxons (Austràlia, Estats Units i Nova Zelanda) i a Xile, on les aportacions d’estudiants i famílies suposen un percentatge molt alt de les despeses totals de les universitats públiques.

Gràfic 9

Gràfic 9

Font: OECD statistics. En el cas de Catalunya les dades són d’elaboració pròpia, tal com s’explica a l’apartat “Metodologia” d’aquest informe. Nota: les dades fan referència a les institucions universitàries de titularitat pública, excepte en els casos de Dinamarca i els Estats units on no hi ha dades desagregades i només estan disponibles per al total de despesa en ensenyament terciari (tipus A i B).

Categories: Informes

4 Comments

Les taxes universitàries van augmentar un 47% entre 2009 i 2012, segons l’Observatori del Sistema Universitari | Orla Diari · 29/01/2015 at 15:33

[…] El treball, titulat El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014, s’ha realitzat a partir de la informació continguda en les liquidacions pressupostàries de les universitats i analitza l’evolució del finançament de les universitats públiques catalanes amb una atenció especial a l’ evolució de taxes i preus públics de les matrícules i de les transferències públiques. Es pot consultar l’informe complet AQUÍ. […]

La proporció de joves universitaris baixa per primer cop en dècades mentre assumeixen més costos · 30/01/2015 at 10:12

[…] un fet inèdit, com a mínim, des del 1970. És una de les conclusions de l’informe El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014 elaborat per professors de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB membres de […]

UpiC » Blog Archive » Una dada val més que mil imatges (febrer 2015) · 06/02/2015 at 13:12

[…] dijous 29 de gener l’Observatori del Sistema Universitari va presentar l’informe El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014. L’informe analitza l’evolució del finançament de les universitats públiques catalanes […]

Quin impacte ha tingut l’augment de les matrícules universitàries? | AlterBeques · 11/02/2015 at 15:35

[…] Arcas O. et al. (2015) El finançamentde les universitats públiques aCatalunya,1996-2014 […]

Comments are closed.