• El 9 de juny, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha presentat al Consell Interuniversitari de Catalunya el projecte de decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya per al curs 2016-17, que preveu la congelació del preus i taxes de matrícula.
  • Aquest projecte contradiu l’acord del Parlament de Catalunya del 7 d’abril que insta el Govern a “Revertir en el curs 2016-2017 la pujada de preus universitaris que ha aplicat la Generalitat des del 2011, començant per una reducció d’un 30% en les taxes universitàries per al curs 2016-2017, reducció que la Generalitat haurà de compensar a les universitats mitjançant l’augment de la transferència pública que els destini en els pressupostos de l’exercici següent.”
Categories: Notícies

1 Comment

Enric I. Canela » Blog Archive » El preus de les matrícules no baixaran · 13/06/2016 at 20:58

[…] del Sistema Universitari publica una breu nota que titula: Preus universitaris: el Govern de la Generalitat desobeeix el Parlament. De fet el Parlament va aprovar a l’abril una moció que, entre altres coses, diu: 3. […]

Comments are closed.