• Podeu accedir a la nostra base de dades sobre l’evolució dels preus públics a Catalunya en aquest fitxer.
  • Podeu consultar tots els decrets de preus públics universitaris de Catalunya des del curs 1997-98 en aquest enllaç.
Categories: Notícies