• En el curs 2016–2017, el 74,9% dels 152.397 alumnes universitaris residents a Catalunya es desplaçaven des dels seus municipis de residència fins a un dels 25 municipis on hi ha centres d’ensenyament universitaris.
  • La majoria d’alumnes residents a l’àmbit Metropolità (94,2%) estudiaven al mateix àmbit on residien. En una situació intermèdia hi havia residents al Camp de Tarragona (66,2%), a Ponent (60,6%) i a les Comarques Gironines (57,3%). Finalment, el percentatge era més baix a les Comarques Centrals (28,2%), el Penedès (6,8%), i les Terres de l’Ebre (3,3%). A l’Alt Pirineu i Aran no hi ha cap centre d’ensenyament universitari.

Més informació a la web d’Idescat

Categories: Notícies