• L’estudi ‘Via universitària (2017-2019)’ (veure notícia relacionada), elaborat per la Xarxa Vives d’Universitats, conclou que les carreres universitàries reprodueixen les tasques de l’àmbit domèstic marcades pel gènere. No només perquè hi ha la percepció social que existeixen carreres de noi i de noia, sinó perquè elles, ja en l’etapa universitària, inverteixen més temps en anar a classe, estudiar, tenir cura d’altres i fer feines de casa.
  • L’estudi reflecteix que les dones tendeixen a orientar-se cap a les àrees de salut i de cura (infermeria, educació, etc), mentre que els homes opten pels graus que tenen a veure amb l’espai exterior de poder i de presa de decisions, que, a més, són les professions que tenen més oportunitats laborals, reconeixement i prestigi social (enginyeries, etc.).
  • A més, a les carreres més masculinitzades les dones tenen una pitjor percepció de les capacitats pròpies. És el que es coneix com el síndrome de la impostora, i que significa que les dones tendeixen a menysvalorar-se més que els homes i a pensar que no estan capacitades per fer una feina.
  • L’estudi de la Xarxa Vives proposa “transversalitzar la perspectiva de gènere en la docència de totes les àrees de coneixement” per incorporar-hi l’impacte de gènere i més bibliografia equilibrada per sexe, així com donar més visibilitat als models masculins i femenins que trenquin estereotips de gènere.

Notícia a l’Ara

Categories: Portada