• S’ha publicat el segon estudi Via Universitària, realitzat per la Xarxa Vives (que aplega les 21 universitats, públiques i privades, de l’àmbit lingüístic català), sobre una mostra de més de 41.000 enquestes realitzades a estudiants de grau i màster d’aquestes universitats.
  • Una de les conclusions més importants de l’estudi és que es manté la inequitat en l’accés als estudis superiors: la proporció de nivells formatius de la societat no es trasllada a la universitat. Mentre que a la societat el 40% de la població tindria nivell educatiu baix, a la universitat el percentatge d’estudiants que provenen d’un entorn familiar d’aquest tipus amb prou feines supera el 10%.
  • Aquesta inequitat s’accentua a les enginyeries i carreres científiques, on el percentatge d’alumnes amb progenitors de nivell formatiu baix és inferior que a les branques de ciències socials i humanitats.
  • L’estudi constata que el cost de la universitat (concepte que inclou la matrícula, però també la manutenció: lloguer, menjar, transport, etc) sobretot es finança gràcies als diners dels pares i mares. En el cas dels estudiants de grau, el 58% del volum del finançament surt de les famílies, el 18% de beques, i el 20% d’ingressos procedents del treball.
  • Pel que fa al lloc on viuen els estudiants, el 62% dels que han resposta l’enquesta ho fa a casa dels seus pares, molt lluny de la mitjana europea (36%).

Notícia al Diari de l’educació

Enllaç a l’informe Via Universitària 2019.

Categories: Portada

1 Comment

Catalunya: l'estudi Via Universitària mostra que les universitats reprodueixen els rols de gènere de l'àmbit domèstic - Observatori del Sistema Universitari · 16/05/2019 at 12:56

[…] ‘Via universitària (2017-2019)’ (veure notícia relacionada), elaborat per la Xarxa Vives d’Universitats, conclou que les carreres universitàries […]

Comments are closed.