• Una inspecció de treball d’ofici a la Univeristat Pompeu Fabra (UPF) ha resolt que hi ha casos de convenis en pràctiques en què les feines no són adequades. Es tracta convenis per a estudiants de doctorat, com ajudants d’un professor: al document s’hi estableix que poden impartir com a màxim 60 hores anuals de classes de seminaris o pràctiques sota la direcció d’un professor, però a la pràctica assumeixen classes magistrals, corregeixen exàmens i no disposen de tutoria.
  • Aquesta situació només es dona al departament de Ciències Polítiques i Socials. Una raó podria ser que les beques oficials per fer el doctorat solen recaure en carreres científiques o tecnològiques.
  • Doctorands i direcció de la UPF es trobaran la setmana que ve per acostar posicions.

Notícia a l’Ara.

Categories: Portada