• Contradint les lleis de violència masclista estatal i catalana, el CIC va establir que les víctimes, als efectes de l’exempció, només ho serien durant el temps de condemna a presó del seu maltractador.
  • També la documentació que permet acreditar la condició de víctima té una validesa temporal.
  • Un cop transcorregut aquest període, la dona ja no és considerada víctima, i ja no pot gaudir del descompte.

Notícia a Nació Digital

Categories: Portada