6. Fonts

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Oficina d’Accés a la Universitat. Informes i estadístiques de la preinscripció universitària. http://universitats.gencat.cat/ca/altres_pagines/informe_i_estadistiques/informes_i_estad_pre/ (consultat el 18/09/2019).

Ministerio de Educación y Formación Profesional. Datos del Sistema Integrado de Información Universitaria. http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/estadisticas/universitaria.html (consultat el 18/09/2019).

OCDE. Education at a Glance. https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance/ (consultat el 18/09/2019).

Troiano, H., Torrents, D., i Sánchez-Gelabert, A. (2016). “Capítol 3: La composició social de l’accés a la universitat” a Equitat en l’accés i en la inserció professional dels graduats i graduades universitari. Barcelona: AQU Catalunya. http://www.aqu.cat/doc/doc_30656293_1.pdf (consultat el 18/09/2019).

Institut Català d’Estadística (IDESCAT). Cens de població i habitatge. https://www.idescat.cat/pub/?id=censph (consultat el 18/09/2019).

Institut Català d’Estadística (IDESCAT). Anuari Estadístic de Catalunya. https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=745 (consultat el 18/09/2019).