• En una actuació d’ofici, el síndic de greuges de Catalunya es basa en l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), aprovat el març del 2019, i enmarca aquesta petició «en un context de precarització laboral estructural en la investigació i l’activitat docent».
  • Aquesta petició s’afegeix a l’informe favorable que va emetre anteriorment la Inspecció de Treball de Catalunya.

Noticia a El Periódico

Categories: Notícies