La iniciativa legislativa popular (ILP) que promou una modificació de la llei d’universitats per rebaixar-ne les taxes ha aconseguit el nombre de signatures autenticades necessàries perquè en comenci la tramitació parlamentària i se’n pugui fer el debat de totalitat. Així ho ha comunicat aquest migdia als seus promotors la comissió de control de les ILP.

Un cop validades les signatures, la comissió de control ho ha de comunicar ara a la Mesa perquè se n’iniciï la tramitació parlamentària. La Mesa i la Junta de Portaveus hauran d’obrir un termini perquè els grups i subgrups parlamentaris hi puguin presentar esmenes de retorn, i després la iniciativa ja es podrà incloure a l’ordre del dia d’un ple perquè la cambra en faci el debat de totalitat en un termini de quatre mesos.

Aquesta iniciativa proposa modificar l’article 117.3 de la Llei 1/2003, del 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, relativa al finançament i als preus públics dels ensenyaments universitaris, i aprovar per llei una rebaixa de les taxes que garanteixi un accés universal a l’ensenyament universitari.

Els promotors de la proposta són diversos sindicats d’estudiants i altres entitats de la societat civil.

Notícia del Parlament de Catalunya

Categories: Notícies