A l’espera de la seva publicació al DOGC, aquestes són les novetats principals previstes en l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, pel que fa a la minoració de preus per trams de renda:

  • Només hi hauria 2 trams de minoració de preus, en lloc dels 5 actualment existents.
  • Aquests dos trams correspondrien als nivells de renda més baixos (trams 1 i 2).
  • Es preveu que aquests dos trams vegin reduïts els preus en 1ª matrícula en un 80% i un 70%, respectivament, respecte dels preus ordinaris. En conseqüència, aquests preus minorats també baixarien un 30%, igual que els preus ordinaris.
  • Els trams de renda 3, 4 i 5 desapareixerien. En conseqüència, la reducció dels preus ordinaris en un 30% comportaria diverses variacions dels preus per a l’estudiantat amb nivells de renda compresos en aquests trams.
  • Es mantindria el fet que tan sols els preus públics en 1ª matrícula son objecte de reducció per trams de renda. Els preus de la 2ª i successives matrícules es seguirien aplicant en la seva totalitat, sense reduccions, com fins ara.

Les previsions per a la UOC són anàlogues, però referides als preus específics de la UOC.

Accés a més detalls amb gràfics, taules i dades en obert a l’OSU

Categories: Notícies