Baixen els preus dels graus i dels màsters, tant en 1ª matrícula com en les successives. La matrícula d’un curs de grau costarà entre 1.061€ i 1.660€. La d’un curs de màster habilitant, 1.729€. La d’un curs de màster no habilitant, 2.767€. Els preus del doctorat i les taxes administratives no es modifiquen. No hi ha canvis en la classificació dels diversos estudis per nivells d’experimentalitat, que són els que determinen els seus preus.

També baixen el 30% els preus per als trams de renda més baixos (beques equitat). Per a l’estudiantat en el tram 1, la matrícula d’un curs de grau costarà entre 212€ i 332€, i la d’un curs de màster habilitant 1.297€. Per al tram 2, la matrícula d’un curs de grau costarà entre 319€ i 498€, i la d’un curs de màster habilitant 1.384€. Els màsters no habilitants no tenen disminució de preus per trams, només preu ordinari (2.767€ per curs).

Tota la informació sobre els nous preus a la web de l’OSU

Tota la informació sobre les beques equitat a la web de l’OSU

Enllaç als decret de preus públics universitaris a Catalunya a la web de l’OSU

 

Categories: Notícies