Els resultats de l’enquesta d’aquest any, que no recullen l’impacte real de la crisi sobre l’ocupació, mostren que:

  • 9 de cada 10 persones titulades treballava; gairebé la taxa se situava als nivells d’abans de la crisi de 2008.
  • 9 de cada 10 realitzava funcions de nivell universitari.
  • Més de la meitat gaudia de contractes indefinits.
  • I més de la meitat percebia ingressos mensuals superiors als 2.000 euros bruts.

Aquestes dades varien segons l’àmbit de coneixement. Globalment, les Enginyeries i l’Arquitectura continuen tenint una major ocupació (93%) i de millor qualitat respecte de les Humanitats (82%), tot i que cal analitzar titulacions en concret per veure les diferències.

Enllaç a la informació a la web de l´AQU

Categories: Notícies