Segons informa CCOO, la Universitat de Barcelona (UB) no hauria ppagat els increments oficials de les retribucions del personal investigador en formació (PIF) des de l’entrada en vigor de l’EPIF (el 0,25% amb efectes de juliol de 2019 i el 2% amb efectes de gener de 2020). Tampoc no estaria pagant triennis, tot i haver assegurat que ho faria.

A final de juliol va tenir lloc, sense acord, l’acte de conciliació al Tribunal de Conciliació Laboral de Catalunya sobre aquest assumpte.

També està pendent de judici, al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la demanda per la pròrroga del 4t any, que ha estat ajornada diverses vegades.

Comunicat de CCOO

Categories: Notícies