Els resultats per sectors són els següents:

Vot ponderat PDI doctor permanent (51%) Altre PDI (9%) Alumnat (30%) PAS (10%) TOTAL
Joan Guàrdia 24,59% 5,09% 19,39% 5,20% 54,28%
Joan Elias 26,41% 3,91% 10,61% 4,80% 45,72%

Notícia a la web de la Universitat de Barcelona

Categories: Notícies