La primera edició de l’informe “El valor social de les universitats públiques catalanes. Una aproximació quantitativa i qualitativa” impulsat per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) conclou que el valor social específic de les universitats públiques catalanes obtingut per a l’any 2017 (2.302 M€) supera àmpliament el valor social generat per la seva activitat econòmica en aquest exercici (1.282 M€). Així mateix, assenyala que el valor social integrat consolidat de 3.583 M€ de les universitats públiques catalanes representa més de quatre vegades l’import rebut de finançament públic.

Aquest informe complementa els continguts recollits en l’Informe Impactes socioeconòmics de les universitats públiques i el sistema públic de recerca de Catalunya, publicat també per l’ACUP l’any 2017, i se suma a la publicació d’altres estudis que prenen el pols al sistema públic universitari català com l’Informe d’indicadors de recerca i innovació de les universitats públiques catalanes (des de 2012) i l’Informe d’indicadors de formació i docència de les universitats públiques catalanes (des de 2016).

Nota de premsa de l’ACUP

Enllaç a l’informe

Categories: Notícies