En el text, les autoritats universitàries afirmen que “Atenent el consens que la nova economia ha de sustentar-se en la formació, la recerca i la innovació, des de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) proposem que el nou govern es doti d’un departament específic que inclogui, únicament i exclusiva, les responsabilitats polítiques en aquests àmbits”.

A continuació, però reconeixen que “la delicada situació econòmica de les universitats no se soluciona només amb una conselleria pròpia” i reclamen que “Problemes com l’envelliment de les plantilles i la reducció de pressupostos de la Generalitat en matèria d’universitats i recerca s’han de reconduir des de l’acció política.”

El text conclou afirmant que “Som plenament solidaris amb les necessitats d’inversió urgent que el país necessita en salut, serveis socials, educació no universitària, en infraestructures o en suport al teixit econòmic i industrial. Però creiem també imprescindible que el triangle del coneixement que formen educació superior, recerca i innovació ha de ser gestionat en el nou govern per un únic departament que desplegui i executi plenament el [email protected] D’això en depèn en bona part el progrés social, econòmic, cultural i tecnològic de Catalunya i dels seus ciutadans i ciutadanes.”

Text complet, publicat a La Vanguardia

Categories: Notícies