2. Universitats públiques i universitats privades

A la majoria de comunitats autònomes, però no a totes, hi ha universitats públiques i privades. Catalunya és la segona comunitat autònoma amb més privades (5 universitats públiques i 7 de privades), només superada per Madrid (9 de privades i 6 de públiques). Dues de les cinc universitats privades catalanes (UOC i UVic) són finançades parcialment amb fons públics. Les altres tres manifesten que són d’inspiració cristiana (la URL integra centres dels jesuïtes i de l’Església, la UIC està vinculada a l’Opus Dei i l’AO-CEU, a la Asociación Católica de Propagandistas).

La UOC és una universitat privada, tot i que forma part de l’ACUP (Associació Catalana d’Universitats Públiques). Aquesta contradicció aparent s’explica perquè aquesta associació, més enllà de la literalitat de la seva denominació i segons l’article 1 dels seus estatuts està “formada per les universitats de Catalunya finançades bàsicament amb càrrec als pressupostos de la Generalitat de Catalunya”. A més, membres del personal docent i investigador a temps complet d’universitats públiques exerceixen activitats docents a la UOC i perceben retribucions addicionals per aquesta activitat.

També és privada la Universitat de Vic, però això no obsta perquè rebi transferències corrents i altres subvencions de la Generalitat.

Aquestes dues universitats, pel fet de ser privades, no estan subjectes a la normativa aplicable a les públiques. En particular, pel que fa als preus, al sistema de govern i al personal.

Categories: Informes

3 Comments

El sistema universitario catalán: datos y singularidades - Observatorio del Sistema Universitario · 21/06/2022 at 11:32

[…] Informe completo (en catalán) […]

La universitat catalana, entre el neoliberalisme i el control polític - El Diari de l'Educació · 10/07/2022 at 23:26

[…] El sistema universitari català: dades i singularitats, de l’Observatori del Sistema Universitari, mostra alhora els bons resultats del sistema i les […]

La universitat catalana, entre el neoliberalisme i el control polític - Catalunya Plural · 11/07/2022 at 05:20

[…] El sistema universitari català: dades i singularitats, de l’Observatori del Sistema Universitari, mostra alhora els bons resultats del sistema i les […]

Comments are closed.