6. L’oferta docent

El Gràfic 15 mostra com ha variat el nombre de títols oficials presencials en els conjunts de les universitats espanyoles i catalanes.


Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SIIU.

El Gràfic 16 mostra la proporció de l’oferta catalana d’estudis presencials dins el conjunt d’Espanya i la compara amb les proporcions de població resident i de població estudiant.


Font: elaboració pròpia a partir de les dades del SIIU.

Tal com s’hi indica, les dades d’aquest Gràfic 16 corresponen al curs 2019-2020, últim en què es disposa de les de població. De tota manera, les proporcions de l’oferta catalana de graus, màsters i doctorats del curs 2021-2022 són, respectivament, 18,6 %, 19,2 5 i 20,5 %, molt similars a les del curs 2019-2020.

La proporció, en relació amb el conjunt espanyol, del nombre de títols oficials de tots els cicles que ofereixen les universitats catalanes és alta, tant en relació amb la població com, encara més, amb el nombre d’estudiants.

L’increment del nombre de graus, en valor absolut (+158 graus nous en els darrers 10 anys), és el segon més gran de totes les comunitats autònomes, darrera de Madrid (+184), i constitueix un 24,8 % de l’augment total d’Espanya. En termes relatius, l’increment de Catalunya (39,8 %) és el cinquè més gran.

Una peculiaritat de l’oferta docent catalana és el nombre de graus de 180 crèdits (3 cursos). El curs 2021-22 n’hi ha 20 del total de 30 en el conjunt d’Espanya, on cap altra comunitat en té més de 2.

Categories: Informes

3 Comments

El sistema universitario catalán: datos y singularidades - Observatorio del Sistema Universitario · 21/06/2022 at 11:32

[…] Informe completo (en catalán) […]

La universitat catalana, entre el neoliberalisme i el control polític - El Diari de l'Educació · 10/07/2022 at 23:26

[…] El sistema universitari català: dades i singularitats, de l’Observatori del Sistema Universitari, mostra alhora els bons resultats del sistema i les […]

La universitat catalana, entre el neoliberalisme i el control polític - Catalunya Plural · 11/07/2022 at 05:20

[…] El sistema universitari català: dades i singularitats, de l’Observatori del Sistema Universitari, mostra alhora els bons resultats del sistema i les […]

Comments are closed.