El DOGC ha publicat el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2021-2022. El Decret conté novetats substancials pel que fa als preus públics. Si les voleu conèixer, seguiu llegit.

Aquestes són les novetats principals pel que fa als preus a les universitats públiques:
 • Graus:
  • Es congelen els preus dels graus, tant en 1ª matrícula com en les successives.
 • Màsters habilitants:
  • Els preus dels màsters habilitants en 1ª matrícula s’igualen als dels graus més cars, de la qual cosa en resulta una reducció del 4%.
  • Els preus de les matrícules successives dels màsters habilitants baixen un 1,2%.
 • Màsters no habilitants:
  • Els preus dels màsters no habilitants en 1ª matrícula s’igualen als dels màsters habilitants. En resulta una reducció del 40%.
  • Els preus de les segones matrícules dels màsters no habilitants baixen un 38,2%.
  • Els preus de les matrícules successives dels màsters no habilitants baixen un 1,2%.
  • Desapareix l’opció que tenien els consells socials de les universitats de disminuir els preus dels màsters no habilitants fins a un 30%.
 • Doctorat:
  • Es congelen els preus.

Per a veure l’evolució a Catalunya dels preus en 1ª matrícula des del 2001, seguiu aquesta enllaç:

Catalunya: evolució dels preus públics en 1ª matrícula

Per veure com queden els preus a Catalunya en relació amb la resta de comunitats autònomes, consulteu els tres enllaços següents:

Comparación entre CCAA: precios públicos en 1ª matrícula (curso 2021-22)

Comparación entre CCAA: precios públicos en 2ª, 3ª, 4ª y sucesivas matrículas (curso 2021-22)

Comparación entre CCAA: precios públicos del doctorado (curso 2021-22)

Categories: Uncategorized