El DOGC ha publicat el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2020-2021. El Decret recull canvis substancials en el sistema de minoració de preus en funció de la renda, conegut com a “beques equitat”. Si els voleu conèixer, segui legint.

Si, en canvi, voleu saber què passarà amb els preus, seguiu aquest enllaç:

Aquestes són les novetats principals per a les universitats públiques, pel que fa a la minoració de preus per trams de renda:
  • Només hi haurà 2 trams de minoració de preus, en lloc dels 5 actualment existents. Aquests dos trams corresponen als nivells de renda més baixos (trams 1 i 2).
  • Aquests dos trams veuen reduïts els preus en 1ª matrícula en un 80% i un 70%, respectivament, respecte dels preus ordinaris. En conseqüència, aquests preus minorats també baixaran un 30%, igual que els preus ordinaris.
  • Els trams de renda 3, 4 i 5 desapareixeen. En conseqüència, la reducció dels preus ordinaris en un 30% comporta diverses variacions dels preus per a l’estudiantat amb nivells de renda compresos en aquests trams (vegeu la taula corresponent més avall).
  • Es manté el fet que tan sols els preus públics en 1ª matrícula son objecte de reducció per trams de renda. Els preus de la 2ª i successives matrícules es seguiran aplicant en la seva totalitat, sense reduccions, com fins ara.

Les previsions per a la UOC són anàlogues, però referides als preus específics de la UOC.

 

Els preus minorats per als trams de renda 1 i 2 baixen un 30%

Els imports que s’indiquen corresponen a les universitats públiques, i no a la UOC.

Els antics trams de renda 3, 4 i 5 veuen reduïts els preus en 1ª matrícula en proporcions diverses

Els trams de tarifació 3, 4 i 5 desapareixen. En conseqüència, la reducció dels preus ordinaris en un 30% comporta diverses variacions dels preus per a l’estudiantat amb nivells de renda compresos en aquests trams.

Tornar a la pàgina principal de preus universitaris