El DOGC ha publicat el Decret pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2020-2021. El Decret conté novetats substancials pel que fa als preus públics. Si les voleu conèixer, seguiu llegit.

Si, en canvi, voleu saber què passarà amb les minoracions dels preus en funció de la renda, conegudes com a “beques equitat”, seguiu aquest enllaç:

Aquestes són les novetats principals pel que fa als preus a les universitats públiques:
 • Tots els preus en 1ª matrícula, tant de grau com de màster, baixen un 30%.
 • Els preus en 2ª i successives matrícules baixen de la manera següent:
  • Grau: totes les matrícules posteriors a la 1ª baixen un 28%.
  • Màster habilitant: totes les matrícules posteriors a la 1ª baixen un 30%.
  • Màster no habilitant: la 2ª matrícula baixa un 48,3%, la 3ª un 35%, i la 4ª i successives un 16%.
 • Els preus del doctorat no es modifiquen.
 • Les taxes administratives tampoc no es modifiquen.
 • La convalidació, l’adaptació i el reconeixement de crèdits, així com els crèdits sense docència dels plans d’estudis en extinció costaran un 20% del preu ordinari. Així, el seu preu baixa un 6,7%.
 • No hi ha canvis en la classificació dels diversos estudis per nivells d’experimentalitat, que són els que determinen els seus preus.

Quant a la UOC:

 • Els preus de grau i màster habilitant no es modifiquen.
 • Els preus de màster no habilitant pugen un 35,4% (fins ara no es diferenciaven dels de màster habilitant).
 • Els preus de doctorat es fixen al decret de preus i s’igualen als de les universitats públiques (fins ara no es fixaven al decret de preus).

 

Els preus dels graus en 1ª matrícula baixen un 30%

Les dades es presenten a partir de 2001, any d’aprovació de la LOU. Fins l’any 2007, els preus corresponen als estudis d’aquell moment que es poden considerar anàlegs als graus: diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectura tècnica. Per al càlcul dels preus constants s’ha fet servir l’evolució de l’IPC a Catalunya, tal com l’ofereix l’INE.

Els preus dels màsters en 1ª matrícula baixen un 30%

Les dades es presenten a partir de 2001, any d’aprovació de la LOU. Fins l’any 2005, els preus corresponen als estudis d’aquell moment que es poden considerar anàlegs als màsters: els aleshores anomenats segons cicles. Per al càlcul dels preus constants s’ha fet servir l’evolució de l’IPC a Catalunya, tal com l’ofereix l’INE.

Els preus de les matrícules successives també baixen

Però baixaran en proporcions diferents segons el nivell i tipus d’estudis.

Els preus del doctorat no es modifiquen

Les dades es presenten a partir de 2006, any en què s’implanta el sistema de doctorat actual. Per al càlcul dels preus constants s’ha fet servir l’evolució de l’IPC a Catalunya, tal com l’ofereix l’INE.

Les taxes administratives no es modifiquen

Tanmateix, es desconeixen els imports previstos per a la taxa pròpia que pot aplicar cada universitat. A la taula següent n’indiquem l’import corresponent al curs 2019-20.

Tornar a la pàgina principal de preus universitaris