Qué és l’OSU

La universitat pública és una institució fonamental per al progrés cultural, social i econòmic. Des de la reinstauració de la democràcia, la universitat pública ha jugat un paper clau, tot i que encara insuficient, en l’extensió social i territorial de l’accés al saber i en l’augment del nivell cultural i científic del país.

Des de fa ja uns anys, la universitat és objecte de debat, en el si del qual apareixen propostes i canvis que s’orienten a la modificació de les seves funcions i de la seva organització. L’objectiu d’aquestes intervencions abasta:

  • l’activitat acadèmica (docència i recerca) i l’orientació que aquesta ha de tenir;
  • el finançament, que inclou el preus que ha de pagar l’estudiant;
  • el sistema de govern de les universitats.

En aquest context, es troba a faltar documentació i informació transparent i estructurada, així com argumentació objectivada, que eviti que la presa de posicions -i, el que és encara pitjor, de decisions- es basi en posicions apriorístiques i ideològiques més que en un coneixement objectiu i raonat de la situació de la universitat.

Objectius

L’Observatori del Sistema Universitari és una plataforma permanent que, des de la recerca, l’anàlisi, el debat i la reflexió crítics sobre la universitat pública, intervé sobre matèries de política universitària tot oferint documentació i anàlisi. Així, doncs, són objectius de l’Observatori, en l’àmbit de la política universitària:

  1. oferir documentació, estudis i opinió documentada i raonada,
  2. fomentar els debats i l’elaboració de propostes,
  3. intervenir en els mitjans de comunicació i en els debats públics en general.

Criteris

L’anàlisi i la reflexió que impulsa l’Observatori inclou, com a condicions necessàries:

  • la consideració crítica del funcionament actual de la universitat,
  • la concepció de la universitat com a institució al servei de la societat i no dels interessos de determinats grups externs o interns a la universitat,
  • una anàlisi documentada i rigorosa.

Activitats

Indicativament, i sense que aquesta es pugui considerar una relació exhaustiva, les activitats de l’Observatori són: recopilació, elaboració i anàlisi de dades comparatives i sèries històriques; publicació d’estudis, llibres i articles en mitjans de comunicació i revistes especialitzades; organització de debats per a l’intercanvi d’idees; intervencions públiques, com ara jornades, conferències i presentacions de llibres i estudis; difusió, a través del web propi, de les dades analitzades i del estudis duts a terme.

Documentació legal

Tot i que l’activitat va començar abans, l’OSU es va constituir com a associació legalment el 26 de setembre de 2013:

Acte de presentació de l’OSU 4/6/2012

Vídeo 1 de 2

Vídeo 2 de 2

Els comptes de l’OSU

Any 2012
Data Concepte Import Saldo
17/05/2012 Domini i Hosting – 71,02 € – 71,02 €
Any 2013
Data Concepte Import Saldo
10/05/2013 Domini i Hosting -160,69 € -231,71 €
Any 2014
Data Concepte Import Saldo
08/05/2014 Domini i Hosting -160,69 € -392,40 €
Any 2015
Data Concepte Import Saldo
07/05/2015 Domini i Hosting -160,69 € -553,09 €
10/11/2015 Quotes dels socis 910,00 € 356,91 €
16/12/2015 Servei whois -1,21 € 355,70 €
Any 2016
Data Concepte Import Saldo
09/06/2016 Domini i Hosting -161,90 € 193,80 €
09/12/2016 Servei whois -1,21 € 192,59 €
Any 2017
Data Concepte Import Saldo
09/05/2017 Domini i Hosting -163,11 € 29,48 €
07/12/2017 Servei whois -1,21 € 28,27 €

Vols rebre les notícies de l’OSU al teu correu?

Abans que es faci efectiva, rebràs un correu per tal que confirmis la teva subscripció. A més, podràs revocar la teva subscripció de forma automàtica en qualsevol moment.

ELS NOSTRES DARRERS INFORMES

Qui finança la universitat?

Comparació entre comunitats autònomes a Espanya, Europa i l'OCDE, 2009-2015
Gener 2018
Accedeix a l'informe (en castellà).

Perquè preus tan diferents?

Preus i taxes a les universitats públiques a Espanya, curs 2016/17
Desembre 2016
Accedeix a l'informe (en castellà).

El professorat universitari a Catalunya

Evolució recent de les plantilles PDI a les universitats públiques catalanes, 2004/05 - 2014/15
Setembre 2016
Accedeix a l'informe

El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014

El cost d’estudiar a Europa (2013-14)

Preus, beques, préstecs i altres ajuts a l’estudi a les universitats europees (2013-14)
Junt 2014
Accedeix a l'informe

Com s’ha de governar la universitat?

Un estudi de propostes sobre el govern de les universitats públiques a Catalunya i a Espanya (1983-2014)
Maig 2014
Accedeix a l'informe

El preu de la carrera

Preus universitaris 2013-14 a Catalunya i anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis
Juliol 2013
Accedeix a l'informe