Estudiar a Europa

Preus de matrícules i beques a les universitats europees

Descarrega l’informe en format PDF

Descarrega la presentació de l’informe en PDF

Autor: Enric Tello.
Col·laboracions: Laura de la Villa, João França i Vera Sacristán.

Resum executiu

Presentem dades comparatives molt recents dels preus públics dels estudis universitaris als països europeus, tant de grau com de màster.

Així mateix, oferim per primer cop dades comparatives de tota Europa sobre els imports de les beques públiques universitàries i el nombre d’estudiants que les reben.

Les conclusions principals d’aquest estudi són les següents:

Preus

A manca de dades de Luxemburg i Holanda, i atenent als preus mitjans, Espanya era el curs passat el 10è país amb els estudis de grau i màster més cars dels 25 que formen la Unió Europea, i el 5è més car de la UE-15. Si prescindim del cas de Xipre, on els preus declarats només s’apliquen als estudiants extra-comunitaris, Espanya es trobava al lloc 9è de l’Europa política i al 4art més car de la UE-15.

Els preus màxims situaven Espanya i Catalunya en el 9è lloc més car de la UE i el 3er més car de la UE-15 en estudis de grau. En estudis de màster eren al 4art lloc més car de la UE-15.

Després de l’augment d’aquest curs, i també prescindint de Xipre, Espanya ha passat a ser el 8è més car de la Unió Europea en els estudis de grau, i al 7è en els de màster.  A la UE-15 ha esdevingut el 3er més car en estudis de grau i el 4art en els de màster, tant atenent als preus mitjans com als màxims.

Catalunya també ha esdevingut el tercer país més car en estudis de grau a la UE-15, després d’Irlanda i el Regne Unit, i el 4art en estudis de màster. Tant per als estudis de grau com per als de màster, la mitjana de preus públics a Catalunya és més alta que al conjunt d’Espanya.

A 8 dels 34 sistemes universitaris europeus analitzats, nacionals i regionals, els estudis de grau són gratuïts. A un total de 19, el preu màxim és inferior al preu mínim dels mateixos estudis a Catalunya. I és que Catalunya, després de l’últim augment, ja té els tercers preus mínims més cars dels 34 analitzats. A 22 dels 34 casos, el preu màxim és inferior al preu màxim a Espanya.

A 6 d’aquests països, també són gratuïts els estudis de màster. A un total de 21 dels 34 sistemes europeus analitzats, el preu màxim dels estudis de màster és inferior al preu mínim d’aquests estudis a Catalunya. A 23, el preu màxim és inferior al preu ordinari màxim a Espanya. Si es computen també els màsters a preus diferenciats, aleshores 26 dels 34 sistemes universitaris tenen preus màxims inferiors als d’Espanya.

A més, a quasi tots els (pocs) països on els estudis universitaris són més cars que a Espanya, el percentatge d’estudiants que els han de pagar és substancialment inferior que a casa nostra.

Beques

Es constata que els països amb preus més alts no ofereixen més beques per compensar-los.

Més aviat al contrari: en termes generals, són els països on els estudis són gratuïts o més barats els que bequen percentatges més amplis de la població estudiantil (en alguns casos, el 100%) amb uns imports més alts (beques salari).

A Espanya, el nombre de beques representa aproximadament un 23% de la població estudiantil. Cal tenir en compte que les dades computen beques, i no persones: per tant, aquesta xifra és una sobreestimació, ja que és freqüent que un mateix estudiant rebi més d’una beca per conceptes diferents. A Catalunya, la cobertura és tres punts inferior, d’un 18%.

Categories: Informes