L’Observatori del Sistema Universitari és una plataforma permanent que, des de la recerca, l’anàlisi, el debat i la reflexió crítics sobre la universitat pública, intervé sobre matèries de política universitària tot oferint documentació i anàlisi.

Tota la seva activitat és duta a terme de manera voluntària pels seus membres i persones col·laboradores

Membres

Formen l’OSU membres actuals i estats de la comunitat universitària: professorat, personal d’administració i serveis i estudiantat de les quatre universitats públiques de Barcelona (UAB, UB, UPC i UPF).

Més detalls sobre els càrrecs de responsabilitat de l’OSU es poden trobar a l’apartat següent.

Documentació legal

Tot i que l’activitat va començar abans, l’OSU es va constituir com a associació legalment el 26 de setembre de 2013:

Els comptes de l’OSU

L’Observatori no reb subvencions públiques ni privades. Tots els seus ingressos provenen de les aportacions de les persones que en són membres.

Any 2012
Data Concepte Import Saldo
17/05/2012 Domini i Hosting – 71,02 € – 71,02 €
Any 2013
Data Concepte Import Saldo
10/05/2013 Domini i Hosting -160,69 € -231,71 €
Any 2014
Data Concepte Import Saldo
08/05/2014 Domini i Hosting -160,69 € -392,40 €
Any 2015
Data Concepte Import Saldo
07/05/2015 Domini i Hosting -160,69 € -553,09 €
10/11/2015 Quotes dels socis 910,00 € 356,91 €
16/12/2015 Servei whois -1,21 € 355,70 €
Any 2016
Data Concepte Import Saldo
09/06/2016 Domini i Hosting -161,90 € 193,80 €
09/12/2016 Servei whois -1,21 € 192,59 €
Any 2017
Data Concepte Import Saldo
09/05/2017 Domini i Hosting -163,11 € 29,48 €
07/12/2017 Servei whois -1,21 € 28,27 €
Any 2018
Data Concepte Import Saldo
16/01/2018 Quotes socis 233,20 € 412,62 €
16/01/2018 2 x Bitllets tren presentació informe BCN-MAD -233,20 € 179,42 €
09/05/2018 Domini i Hosting -163,11 € 16,31 €
12/05/2018 Quotes socis 391,60 € 571,02 €
07/12/2018 Servei whois -1,21 € 406,70 €
Any 2019
Data Concepte Import Saldo
04/01/2019 Compra tema Hestia per a WordPress -69,00 € 337,70 €
09/05/2019 Domini i Hosting -163,11 € 174,59 €
07/12/2019 Servei whois -1,21 € 173,38 €
Any 2020
Data Concepte Import Saldo
08/05/2020 Domini i Hosting -163,11 € 10,27 €
09/12/2020 Servei whois -1,21 € 9,06 €
24/12/2020 Quotes socis 850,00 € 859,06 €
Any 2021
Data Concepte Import Saldo
10/05/2021 Domini i Hosting -163,11 € 695,95 €
09/12/2021 Servei whois -1,21 € 694,74 €
Any 2022
Data Concepte Import Saldo
10/05/2022 Domini i Hosting -171,09 € 523,65 €
09/12/2022 Servei whois -1,21 € 522,44 €
Any 2023
Data Concepte Import Saldo
10/05/2023 Domini i Hosting -171,09 € 351,35 €
07/12/2023 Servei whois -1,21 € 350,14 €