Contacte per als mitjans de comunicació:

(sols per a mitjans de comunicació)

Treballes en un mitjà de comunicació i vols rebre les nostres convocatòries i informacions destinades als mitjans de comunicació?

(sols per a mitjans de comunicació)


15/06/2023: Publicació de l’informe “Notes d’accés a la universitat: són equitatives?

08/02/2023: Publicació de l’informe “Preus públics de matrícula: ja està?”

21/06/2022: Publicació de l’informe “El sistema universitari català: dades i singularitats. Què s’hi ha de preservar, que s’hi ha de corregir”

18/03/2021: Publicació de l’informe “A què pot dir-se universitat? Anàlisi del grau de compliment dels requisits actuals i dels nous requisits previstos”

28/09/2020: Publicació de l’informe “¿Quin efect ha tingut l’acord sobre preus públics de matrícula?
1ª edició: curs 2020-21”

14/07/2020: Publicació de l’informe “Professorat associat: experiència professional o precarització? Anàlisi de l’evolució del professorat associat de les universitats públiques espanyoles 2009-2019”

 

9/10/2019: Publicació de l’informe “Qui estudia a la universitat? Anàlisi de 15 anys d’evolució de l’accés a la universitat pública a Catalunya (2002-2017)”

19/3/2019: Publicació de l’informe “Graus universitaris: quants i quins? Anàlisi de l’oferta d’estudis de grau a les universitats públiques i privades espanyoles”

16/1/2018: Publicació de l’informe “Qui finança la universitat? Comparació entre comunitats autònomes a Espanya, Europa i l’OCDE, 2009-2015”

27/9/2016: Publicació de l’informe “Perquè preus tan diferents? Preus i taxes a les universitats públiques a Espanya, curs 2016/17”

27/9/2016: Publicació de l’informe “El professorat universitari a Catalunya. Evolució recent de les plantilles de PDI a les universitats públiques catalanes”

29/1/2015: Publicació de l’informe “El finançament de les universitats públiques a Catalunya, 1996-2014”

20/6/2014: Publicació de l’informe “El cost d’estudiar a Europa. Preus, beques, préstecs i altres ajuts a l’estudi a les universitats europees (2013-14)”

4/6/2014: Publicació de l’informe “Com s’ha de governar la universitat? Un estudi de propostes sobre el govern de les universitats públiques a Catalunya i a Espanya (1983-2014)”

19/7/2013: Publicació de l’informe “El preu de la carrera. Preus universitaris 2013-14 a Catalunya i anàlisi de l’evolució del preu total dels estudis”

1/11/2012: Publicació del document “Preus universitaris 2012-13 a Catalunya i Espanya”

Es tracta de l’actualització per al curs 2012-2013 de les dades de l’informe “Quant paga l’estudiant? Preus i taxes de matrícula universitària a Catalunya, a Espanya i al món”.

  • Disponible en format PDF

18/12/2012: Presentació de l’informe “Estudiar a Europa. Preus de matrícules i beques a les universitats europees”

6/6/2012: Presentació de l’Observatori del Sistema Universitari i de l’informe “Quant paga l’estudiant? Preus i taxes de matrícula universitaria a Catalunya, Espanya i el món”