European Commission/EACEA/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2020/21
L’informe es refereix al curs 2020-21, i ofereix informació sobre 43 països i regions d’Europa.

European Commission/EACEA/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2018/19
L’informe es refereix al curs 2018-19, i ofereix informació sobre 43 països i regions d’Europa.

European Commission/EACEA/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2017/18
L’informe es refereix al curs 2017-18, i ofereix informació sobre 42 països i regions d’Europa.

European Commission/EACEA/Eurydice, National Student Fee and Support Systems in European Higher Education – 2016/17
L’informe es refereix al curs 2016-17, i ofereix informació sobre 42 països i regions d’Europa.

European Commission. National Student Fee and Support Systems – 2015/16
L’informe es refereix al curs 2015-16, i quasi tots els països han comunicat la informació corresponent a aquest curs. Concretament, com a referència per als preus, 35 utilitzen el curs 2015-16 i 7 el curs 2014-15. Entre aquests darrers hi ha Espanya. Quant als ajuts, 32 usen com a referència el curs 2015-16, 9 el curs 2014-15 i sols un usa el curs 2013-14. Aquest país és Espanya.

European Commission. National Student Fee and Support Systems – 2013/14
Tot i que l’informe es refereix al curs 2013-14, no tots els països han comunicat la informació corresponent a aquest curs. Concretament, sis dels sistemes educatius ofereixen dades del curs 2012-13, cinc utilitzen el curs 2013-14 com a referència per als preus i el curs 2012-13 per als ajuts. Espanya ofereix informació del curs 2012-13 per als preus i del 2011-12 per als ajuts.
La informació estadística del percentatge d’estudiants que paguen els preus o disposen de beques mostra dades que en general corresponen al curs 2011-12.

European Commission. National Student Fee and Support Systems – 2011/12
Tot sembla indicar que les dades publicades en aquest informe corresponen efectivament al curs 2011-12.
4 països – Espanya, Luxemburg, els Països Baixos i Suissa – no van respondre a la petició d’informació.

1 Comment