Acta fundacional de l’Associació Observatori del Sistema Universitari (OSU).

Dades de la reunió

Data: 26 de setembre de 2013

Lloc: Barcelona

Acords

1. Es constitueix l’entitat denominada Associació Observatori del Sistema Universitari (OSU).

2. S’aproven els Estatuts pels quals s’ha de regir.

3. S’elegeix la Comissió Permanent amb la composició següent:

Presidència: Vera SACRISTÁN (professora UPC)

Vicepresidència: Enric TELLO (professor UB)

Secretaria: Jordi MIR (professor UPF)

Tresoreria: Laura DE LA VILLA (ex-estudiant UPF-UB)

4. Aquesta associació es constitueix sense patrimoni inicial.