Consell Social, Consell de Govern i Consell de Direcció estan alineats davant el que consideren un finançament insuficient per part de la Generalitat de Catalunya.

El vicerector d’Economia i Campus ha explicat que “amb la situació actual, si fos realista, tindríem un pressupost amb més despeses que ingressos, per tant no seria equilibrat. I si fos equilibrat, no seria real ja que els ingressos necessaris per a cobrir les despeses no estan garantits”

El pressupost de la UAB és de 300 milions d’euros, dels quals 150 provenen de la Generalitat. Els 741 milions que la Generalitat dedica a les universitats catalanes constrasten amb els 1.300 del Govern d’Andalusia, que permeten que la Universitat de Granada, que té unes dimensions similars a la UAB, disposi de 480 milions.

Notícia a La Vanguardia

Nota de premsa de la UAB

Categories: Notícies