El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ajornat fins al 14 d’abril el judici sobre la durada dels contractes de doctorat a Catalunya, que estava previst per a aquest dimarts al matí. La causa afectaria uns 1200 contractes.

Aquesta decisió deixa en suspens la continuïtat laboral d’uns 216 joves investigadors, els contractes dels quals s’acaben el 31 de març. Si el tribunal hagués dictaminat a favor dels doctorands, aquests contractes –els denominats ajuts FI de la Generalitat, que tenen una durada de tres anys– s’haurien estès fins a un quart any, tal com estableix l’Estatut del Personal Investigador en Formació (EPIF), una llei d’abast estatal.

Aquesta causa és la fusió que el TSJC va fer de dues causes originàriament separades, generades per una demanda del sindicat CGT contra les universitats públiques catalanes i una d’aquestes contra CCOO i UGT, com a signants del conveni col·lectiu del PDI laboral i impulsors d’un procés de conflicte col·lectiu per aquesta qüestió davant el Tribunal Laboral de Catalunya.

Notícia a El Diari del Treball

Notícia a El Periódico

Categories: Notícies