L’afectació ve donada per la disminució d’ingressos per la reducció de matrícules prevista pel proper curs, la pèrdua de contractes i serveis que proveïen les universitats i l’anul·lació de cursos i congressos, entre altres. A banda, han tingut un augment de despeses, com ara material informàtic i adaptació dels entorns virtuals per poder seguir amb els cursos.

Les universitats esperen una reducció d’alumnes, ja que la mobilitat internacional no està garantida i el 50% dels estudiants de doctorat són estrangers. En el cas dels màsters, el percentatge és al voltant d’un 40% i en els estudis de grau se situa entorn al 30%.

Un altre aspecte important són les inversions, especialment per reparar instal·lacions, arranjar aules o renovar equipament per als laboratoris. “La nostra necessitat és de 55,9 milions d’euros, però l’aprovat pel Govern és de 9,7”, lamenta la presidenta de l’ACUP.

Per altra banda, l’ACUP demana al Govern una moratòria per als recàrrecs que s’apliquen a l’hora de matricular-se d’assignatures que s’han suspès el curs anterior. També aposta per “flexibilitzar” la normativa que imposen els centres als alumnes de primer de grau per la qual han de superar un mínim de crèdits per no ser expulsats, i per incrementar les beques. Aquestes iniciatives també van encaminades a no perjudicar més un alumnat que ha d’acabar el curs a distància i amb dificultats afegides a causa de la pandèmia. També espera que el Govern aprovi el nou decret de preus, que fixi una rebaixa del 30% de l’import dels crèdits. “La reducció de taxes ara és necessària per tothom”, insisteix.

Notícia a Nació digital

Categories: Notícies