A l’espera de la seva publicació al DOGC, aquestes són les novetats principals previstes en l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya, pel que fa als preus a les universitats públiques:

 • Tots els preus en 1ª matrícula, tant de grau com de màster, baixarien un 30%.
 • Els preus en 2ª i successives matrícules baixarien de la manera següent:
  • Grau: totes les matrícules posteriors a la 1ª baixarien un 28%.
  • Màster habilitant: totes les matrícules posteriors a la 1ª baixarien un 30%.
  • Màster no habilitant: la 2ª matrícula baixaria un 48,3%, la 3ª un 35%, i la 4ª i successives un 16%.
 • Els preus del doctorat no es modificarien.
 • Les taxes administratives tampoc no es modificarien.
 • Es preveu que la convalidació, l’adaptació i el reconeixement de crèdits, així com els crèdits sense docència dels plans d’estudis en extinció costin un 20% del preu ordinari. Així, el seu preu baixaria un 6,7%.
 • No es preveuen canvis en la classificació dels diversos estudis per nivells d’experimentalitat, que són els que determinen els seus preus.

Quant a la UOC, les previsions són les següents:

 • Els preus de grau i màster habilitant no es modificarien.
 • Els preus de màster no habilitant pujarien un 35,4% (fins ara no es diferenciaven dels de màster habilitant).
 • Els preus de doctorat es fixarien al decret de preus i s’igualarien als de les universitats públiques (fins ara no es fixaven al decret de preus).
Categories: Notícies