Metodologia

Les dades de l’informe de la Comissió Europea corresponen al curs 2013-14. Tanmateix, dels trenta-vuit països o regions estudiats, set han aportat informació dels preus corresponents al curs anterior, 2012-13. Entre ells es troba Espanya. És per això que hem completat la comparació tot afegint les dades dels preus de Catalunya i Espanya corresponents al curs 2013-14, extrets de la informació oficial que es pot trobar a la Estadística de precios públicos universitarios que publica anualment el ministeri competent en matèria d’universitats.

En el cas de les beques i altres ajuts, vint-i-set països aporten a l’informe les dades del curs 2013-14, deu països o regions aporten les dades corresponents al curs 2012-13, i Espanya és l’únic país que aporta dades del curs 2011-12. També en aquest cas hem completat la informació amb una actualització feta a partir del document Datos y cifras del sistema universitario español, publicat anualment pel ministeri competent en matèria d’universitats, i per les declaracions de les autoritats ministerials i de la conselleria a Catalunya.

Les dades de preus de matrícula que presentem corresponen als preus públics en primera matrícula de grau i màster que paguen els estudiants nacionals de la UE. En el còmput del preu per curs s’inclou la part proporcional del preu de les taxes fixes per gestió de l’expedient i per expedició del títol. No s’ofereix informació del preu de matrícula de doctorat.

No s’ofereix informació quantitativa del preu de la repetició d’assignatures, que es gestiona de manera molt diversa segons els països. Tanmateix, hem intentat oferir una visió qualitativa de les diferents opcions que adopten els diversos països.

L’informe no inclou informació del preu de la matrícula per a estudiants no comunitaris, que en alguns països és igual i en d’altres és superior al que paga la resta d’estudiants.

Els països i regions estudiats són els següents:

1 Alemanya 20 Islàndia
2 Àustria 21 Letònia
3 Bèlgica – flamenca 22 Liechtenstein
4 Bèlgica – francòfona 23 Lituània
5 Bèlgica – germanòfona 24 Malta
6 Bulgària 25 Montenegro
7 Catalunya 26 Noruega
8 Croàcia 27 Polònia
9 Dinamarca 28 Portugal
10 Eslovàquia 29 Regne Unit – Anglaterra
11 Eslovènia 30 Regne Unit – Escòcia
12 Espanya 31 Regne Unit – Gal·les
13 Estònia 32 Regne Unit – Irlanda del Nord
14 Finlàndia 33 República Txeca
15 França 34 Romania
16 Grècia 35 Suècia
17 Hongria 36 Suïssa
18 Irlanda 37 Turquia
19 Itàlia 38 Xipre

Categories: Informes

1 Comment

Catalunya és dels llocs més cars d’Europa per estudiar a la universitat | El Diari de l'Educació · 20/06/2014 at 07:22

[…] El preu mínim dels estudis de grau a Catalunya només és superat per Irlanda i part del Regne Unit. És una de les conclusions d’un informe de l’Observatori del Sistema Universitari sobre preus, beques, préstecs i altres ajut… […]

Comments are closed.