• El Govern va posar en marxa fa cinc anys l’anomenat ‘Programa de millora i innovació en la formació de mestres’ (MIF), que involucra el departament d’Ensenyament, la secretaria d’Universitats i Recerca i les nou universitats que imparteixen estudis d’educació, i que ja va introduir la prova d’aptitud personal (PAP) com a requisit previ a accedir al grau en educació a la universitat.
  • El document final, que s’ha presentat aquest dimarts, recull un conjunt d’accions que volen millorar i prestigiar la feina de mestre i professor: entre d’altres, es posa sobre la taula la necessitat de fer unes pràctiques residents –semblant al MIR dels metges–, impulsar que mestres d’infantil, primària i ESO en actiu facin classes a la universitat o unificar el cos de professors en un de sol perquè un mateix mestre pugui impartir classe a primària i a secundària.
  • Els experts proposen una profunda renovació de l’estructura de la formació universitària. La més evident és que plantegen allargar la durada dels estudis universitaris, que ara és de quatre anys, amb un model de 3+2.
  • El document posa èmfasi en millorar el període de pràctiques, que planteja que siguin en “estreta coordinació i cooperació” entre els tutors de les universitats i els de les escoles.
  • També proposa que els responsables del pla de formació i els tutors de pràctiques tinguin una formació específica i se’ls doni un “complement retributiu” per tal que la condició de tutor “sigui un mèrit” en el desenvolupament professional docent.

Notícia a l’Ara

Categories: Portada